88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مرکز توانبخشی Home care (مراقبت در منزل) بر اساس شیوه نامه سازمان بهزیستی در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  ارائه می شود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  : بخش  Home care (مراقبت در منزل) در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز با ارائه خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل با ظرفیتهای موجود طبق شیوه نامه بهزیستی خدمات در منزل را به سالمندان و مددجویان ارائه می دهد .

 

این خدمات با ارزیابی پزشک ، پرستار،  مددکار ، روانشناس، فیزیوتراپ ، کاردرمانگر وگفتار درمانگر، مشاور تغذیه و ورزش  با  تشکیل پرونده و فرم ارزیابی سالمند ارائه می شود  و برنامه ریزی لازم برای ارائه خدمات توانبخشی به سالمندن در منزل  تعیین می شود تا سالمندان از خدمات مراقبت درمنزل با توجه به شرایط جسمانی بهره مند شوند .

  زهرا جمع دار مسئول مرکز توانبخشی و مراقبت در منزل سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز گفت : هم اکنو ن شصت  سالمند از خدمات توانبخشی و مراقبت درمنزل بهره مند می شوند که چهل  نفر تحت پوشش بهزیستی و سیزده نفر تحت پوشش کمیته امداد و هفت نفر سالمند آزاد از خدمات در منزل استفاده می کنند و با توجه به تعرفه از پیش تعیین شده سازمان بهزیستی ، ارائه خدمات توانبخشی در منزل با توجه به آسیب پذیری توانخواهان به منظور ارتقاء کیفیت زندگی سالمند و حفظ جایگاه مددجویان ، سالمندان در خانواده و اجتماع اعمال می شود .

 وی ادامه داد : در حال حاضر با توجه به شرایط کرونا بر اساس شیوه نامه بهزیستی تغییراتی در روند خدمات انجام شده است و تنها خدمات ضروری و اعزام تیم پزشکی ، پرستاری، فیزیوتراپی وگفتار درمانی ، کاردرمانی در منزل را  ارائه می دهیم و این امر  بارعایت کامل پروتکل بهداشتی از سوی تیم درمان ،  اجرائی می شود و آموزش های پیشگیرانه در خصوص  بهداشت فردی و اجتماعی به منظور  عدم ابتلاء توانخواه به ویروس کرونا توسط کارشناس ارسالی از مرکز انجام می شود تا کمترین آسیب متوجه سالمندان باشد .

همچنین  باتوجه به شیوع ویروس کرونا خدمات ورزش ، تغذیه ، مددکاری و روانشناسی در این مرکز به صورت مجازی برگزارشده و ارائه راهکاردرمان و پیشگیری از استرس های ناشی از کرونا با توجه به عدم برقراری ارتباط حضوری صرفا به صورت مجازی  از طریق کارشناس مربوطه ارائه می شود .

جمع دار گفت : ارائه خدمات در منزل  از طریق  teamwork با ارائه پکیج در مانی کامل برای سالمند امری حائز اهمیت میباشد و اگر درمان تک خدمتی نیز گسترش پیداکند قطعا مراجعین بیشتری را پذیرا خواهیم بود زیرا بسیاری از سالمندان فقط در یک بعد از درمان نیازمند حضور  متخصص و کارشناس در منزل  می باشند و جای امید است که گستردگی  خدمات را دراین مرکز شاهد باشیم.