88310688 (9821+)

آسایشگاه خیریه کهریزک، از سال 1351، در منطقه ی کهریزک تهران که با مشکلات زیست محیطی بسیاری روبرو بود، شروع به فعالیت نمود. با گسترش فعالیت های این مجموعه و در طول سالیان متمادی و زمانی که کم کم بر مددجویان و کارکنان این آسایشگاه افزوده شد، دغدغه های زیست محیطی نیز پر رنگ تر گردید. جمع آوری پسماندهای عفونی، فاضلاب، بوی نامطبوع ساطع شده از جنوب تهران، مصرف آب، مصرف و دور ریز نان و برنج و ...، هر یک به تنهایی معضلی بزرگ بودند که ساماندهی آنها، عزمی راسخ میطلبید.
از این رو کمیته ای تحت عنوان کمیته ی محیط زیست، متشکل از برخی فعالان حوزه ی محیط زیست و همچنین برخی از شاغلین در آسایشگاه که دغدغه های محیط زیستی داشتند. تشکیل شد و فعالیت خود را آغازنمود.
مسلماً ساماندهی و رسیدگی به کلیه ی این معضلات، بسیجی عمومی و همت کلیه ی همکاران را میطلبید.
با حمایت مدیریت آسایشگاه کهریزک و مدیران و معاونین بخش های گوناگون، کم کم فعالیت های این کمیته، شکل جدی تری به خود گرفت و از ابتدای سال 98، با تشکیل جلسات منظم و هدفگذاری های اصولی و پیگیری های لازم، اتفاقات بزرگ و خوبی در زمینه ی اصلاحات برخی امور صورت پذیرفت.
هدف این کمیته این است تا در راستای مسئولیت اجتماعی که هر فرد به تنهایی در قبال محیط زندگی خود دارد، حلقه ای وسیع تر از این مسئولیت را، در قالب آسایشگاه کهریزک ترسیم کند و بکوشد تا در آینده ای نزدیک، آسایشگاه خیریه کهریزک را، به آسایشگاه سبز تبدیل کند تا الگوی مناسبی برای بسیاری از آسایشگاه ها و مراکزی از این دست، باشد.
قطعاً با تلاش کمیته ی محیط زیست و حمایت دستگاه ها و ارگان های دولتی و زیست محیطی، در آینده ای نزدیک، شاهد تغییراتی اصولی در حوزه ی محیط زیست سالمندان و معلولین ساکن در آسایشگاه خواهیم بود تا آسایشگاه سبز گامی بزرگ در راستای حفظ زمین عزیزمان باشد.