88310688 (9821+)

خواهشمند است؛ نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را از طریق راه های زیر، با ما در میان بگذارید.

شماره تماس: 88323253
آدرس ایمیل: crm@kahrizak.com

ارتباط مستقیم با مدیرعامل:
آدرس ایمیل: ahmadi@kahrizak.com

Contact

Contact Form

Send an Email
(optional)