88310688 (9821+)

امور حقوقی و اهداء ملک
امور حقوقی در راستای اهداء املاک و سپرده نیکوکاران در طی دو دهه فعالیت مستمر با داشتن تجربیات مفید و موثر زمینه های مناسبی جهت اهداء املاک اعم ازآپارتمان، خانه، مغازه، زمین، باغ و سهم الارث خیرین و همچنین سپرده های بانکی را فراهم نموده تا مردم خیراندیش و نیکوکار به راحتی و در اسرع وقت بتوانند املاک خود را به موسسه خیریه کهریزک صلح نمایند.
 شما می توانید از طریق امور حقوقی موسسه خیریه کهریزک یک سعادت همیشگی را برای خود رقم زده و قبل از آنکه نتوانید نسبت به اموال خود تصمیم گیری نمایید خانه آخرت خود را آباد کنید.
و در نظر داشته باشید :
آن چیزی که خداوند به دلتان می اندازد از کار خیر در همان لحظه تلاش کنید زودتر به انجام برسانید از فردا و ساعت دیگر اطلاعی در دست نیست که چه می شود، چه بسا توفیق انجام آن کار سلب شود.
آیا می دانید؟
1– اهداء املاک و سپرده به موسسه خیریه هیچگونه هزینه ای برای شما ندارد و هرگونه هزینه ای توسط موسسه پرداخت می شود.
2 – شما می توانید منافع مورد اهداء خود اعم  از خانه ، آپارتمان، باغ ، زمین و یا سپرده بانکی را برای خود و یا همسرتان تا زمانیکه در قید حیات می باشید حفظ کرده و از منافع آن به طور کامل بهره مند شوید.

اهداءکنندگان اموال غیر منقول و سپرده های بانکی علاوه بر استفاده از منافع مورد اهداء ، تحت پوشش حمایتی موسسه خیریه کهریزک قرار می گیرند.