88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به مناسب انتخاب دکتر حسن احمدی، مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک به عنوان استاد و پژوهشگر ممتاز توسط انجمن علمی مدیریت مناطق بیابانی ، روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، از ایشان قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، دکتر حسن احمدی به عنوان استاد و پژوهشگر ممتاز به واسطه 40 سال آموزش و تحقیقات در منابع طبیعی، بیابان و فرسایش بادی توسط انجمن علمی مدیریت مناطق بیابانی و اعضاء کمیته علمی پنجمین همایش ملی فرسایش و طوفانهای گرد و غبار انتخاب گردید و طی مراسمی از ایشان قردانی شد.
از این رو روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، به پاس کسب این عنوان طی مراسمی با حضور برخی از اعضای هیئت مدیره و مدیران ستاد مرکز کهریزک، از ایشان قدردانی کرد.
دکتر حسن احمدی دکترای رشته آبخیزداری از دانشگاه بوردو فرانسه و عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و نزدیک به 10 سال نماینده قاره آسیا و نماینده جمهوری اسلامی ایران در کمیته علم و تکنولوژی بیابان‌زدائی سازمان ملل متحد بوده است و از سال 1388 به عنوان مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک، مشغول فعالیت می باشد.