88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

محمد حسین رجایی، برادر شهید محمدعلی رجایی، نیکوکار خیراندیش و یاردیرین کهریزک که همواره کمک رسانی به کهریزک و توانخواهان ساکن در آن را، سر لوحه ی کار خود قرار داده بود، دارفانی را وداع گفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، این یار دیرین کهریزک، پس از پیروزی انقلاب از پذیرفتن شغل دولتی خودداری کرد و در بازار کسب و کار خود را ادامه داد و همواره رفع نیازهای کهریزک را پیگیری می نمود و تلاش بر این داشت تا گره ای از نیازهای موسسه خیریه کهریزک را بگشاید.
محمد حسین رجایی روز جمعه 10 دی ماه، به علت کهولت سن، دار فانی را وداع گفت و به دیدار معبودش شتافت.
روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، ضمن عرض تسلیت به خانواده ی محترم رجایی، علو درجات واسعه را برای آن مرحوم مسئلت دارد.