88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

نرم نرمک می رسد اینک بهار خوش به حال روزگار...
 
سال جدید با نسیم جان نواز بهاری، دست عنایت خداست که بار دیگر به ما نوید فرداهایی روشن را می دهد و سال کهنه با خاطراتی تلخ و شیرین، به گذشته می پیوندد.
 
محبت و سخاوت شما نیکوکاران وام گرفته از بخشش خداوند منان در بهار طبیعت است که بی منت سبزی را بر رخسار طبیعت هدیه می دهد و شما نیز چون خالقتان، سبزی و جوانه را به کهریزک هدیه داده اید.
 
سالی که به پایان رسید، همچون ۵۰ سال گذشته، با یاری شما نیک اندیشان، توانخواهان کهریزک، روزهای خوشی را سپری کردند و خادمان این خانه ی عشق و مهربانی، با کوشش و مجاهدت فراوان ، تلاش نمودند تا شاخص های کیفی زندگی توانخواهان افزایش یابد.
 
دستان مهربانتان را به گرمی می فشاریم که یاریگر این خانه ی عشق بودید به امید فرداهایی سبزتر.
در پایان بر خود وظیفه می دانم از زحمات همکارانم در موسسه بزرگ کهریزک قدردانی کنم و سلامتی و لبخند در سال جدید را برای این عزیزان آرزومندم.
 
حمید قبادی دانا مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک