88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

احمدی تنکابنی مدیر روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک گفت: باتوجه به نیاز این موسسه به شیر خشک و مکمل های غذایی، پویشی با نام 《از ۲۰ تا ۲۰》راه اندازی شد  که بار دیگر شاهد افتخارآفرینی مردم خیر اندیش مان بودیم.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ محمد علی احمدی تنکابنی با قدردانی از اعتماد، همت و حمایت نیکوکارانی که در تأمین هزینه شیر خشک و مکمل های غذایی کودکان  نقش آفرینی داشتند، گفت:

نیکوکاران در این پویش، ۲۰ هزار تومان در بیستم هر ماه به موسسه خیریه کهریزک کمک می کنند  که قطعاً حمایت همگانی خیرین، این امکان را به موسسه خیریه کهریزک می دهد تا از نظر تغذیه، شرایط مناسب تری را برای کودکان فراهم آورد. 

 

معیار مشارکت شما خیرین به میزان مبلغ کمک نیست. بلکه همراهی و همدلی شما در تأمین نیازهای مددجویان است که دنیایی ارزش دارد.

در طول 10  روز  برگزاری  این پویش ، در مجموع 031ر816ر829ر1 ریال وجه نقد و 260 قوطی انواع شیر خشک به موسسه خیریه کهریزک اهدا شد.

امیدواریم که دعای خیر کودکان معلول ذهنی و بی سرپرست موسسه خیریه کهریزک، همواره بدرقه راهتان باشد.