88310688 (9821+)

موسسه خیریه کهریزک مرکزی غرانتفاعی، غیر دولتی و مردم نهاد است که از سال 1351 کار خود را آغاز کرده است. اکنون و در 50 سالگی تاسیس این مجموعه، بیش از 3200 نفر سالمند، معلول، بیمار ام اس، کودک معلول ذهنی و کودک اختلال اتیسم، در دو آسایشگاه کهریزک تهران و البرز زندگی می کنند.

طی 50 سال فعالیت، کهریزک به عنوان بزرگترین مرکز نگهداری شبانه روزی سالمندان در دنیا، تجارب ارزنده ای را کسب کرده است که این تجارب می تواند برای هر ارگان و سازمانی دیگر، اثر بخش و تاثیر گذار باشد.

لذا امور بین الملل موسسه خیریه کهریزک همواره در تلاش بوده است تا ارتباطی سازنده و دو سویه با نهادهای بین المللی مردم نهاد و سمن ها برقرار کرده و گواهی های موثر در فعالیت این مجموعه عظیم را اخذ نماید.