88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جمعی از اساتید برجسته دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران به آسایشگاه خیریه کهریزک آمدند تا از دانش خود در جهت ارتقاء زندگی مددجویان ساکن در این مجموعه خیریه استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ در پاسخ به فراخوان اعلام شده از سوی موسسه خیریه کهریزک در راستای همراهی و همسوئی اقشار مختلف مردمی بویژه تحصیلکردگان و فرهیختگان جامعه با این مجموعه خیریه صادر گردیده ، جمعی از اساتید برجسته دانشگاه تهران به آسایشگاه خیریه کهریزک آمدند تا ضمن دیدار با سالمندان و معلولین و آشنایی با محیط ، از توانمندی های خود در جهت خدمتگزاری به عزیزان کهریزکی استفاده نماید .

 

دکتر مریم خلیلی مدیر گروه طراحی صنعتی دانشگاه تهران با ابراز خشنودی از این حضور، تصریح کرد:

همکاران فعال من در پردیس هنرهای زیبای دانشکده طراحی از دانشگاه تهران هستند و توانایی آن را دارند تا در بسیاری از زمینه های لازم علاوه بر همفکری با مدیران کهریزک، در طراحی نیازهای درخواستی مشارکت جدی داشته باشند .

دکتر خلیلی در ادامه افزود :

اساتید این پردیس علاقمند به رشته های سالمندی و معلولین هستند و این تعهد را در خود احساس می کنند که در مسئولیت پذیری جامعه ای سالم همراه مدیران کهریزک باشند .

دکتر خلیلی طرح موضوعات مورد علاقه طرفین در دانشگاه را از اولویت های نخست این حضور اعلام و افزود :

آشنایی با فضای خاص کهریزک و بررسی نیازهای مطروحه می تواند رهنمودی باشد برای طرح موضوعات مورد علاقه در جمع دانشجویان و اساتید پردیس هنرهای زیبا که قطعاً خواهد توانست در پیشبرد اهداف عالی کهریزک موثر باشد .

استاد دانشگاه تهران اظهار امیدواری کرد اینگونه فعالیتهای علمی ، علاوه بر رفع نیازهای درخواستی ، موجبات حضور سایر اساتید و دانشگاهیان را نیز در امداد رسانی و دلجویی از جمعیت کثیر ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک بیش از پیش فراهم نماید .