88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

نگاهی به دستاوردهای کمیته محیط زیست، چالش­ها و فرصت­های پیش­رو، اهم عناوین ... در نشست مشترک هیات­مدیره موسسه خیریه کهریزک با اعضاء کمیته محیط­زیست فعال در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ اعضاء کمیته محیط­زیست فعال در آسایشگاه درنشست مشترک با هیات­مدیره و امناء موسسه خیریه کهریزک به تشریح عملکرد این کمیته در طول 4سال گذشته پرداختند.

 نگاهی به دستاوردهای مختلف زیست محیطی، بررسی چالشهای پیش­رو در رفع موانع اجرایی، ایجاد بسترهای لازم جهت بهبود کیفیت و عملکرد این کمیته و برنامه_های پیش­رو، از جمله موارد مطروحه در این نشست بود.

دکتر حسن احمدی مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک، عملکرد این کمیته در طول 4سال گذشته را باعث مباهات دانست و گفت؛

این کمیته توانسته است با اتکاء به توان و نیروهای داخلی، قدم­های موثر و مفیدی را در رفع آلودگی، حفظ محیط زیست مجموعه و کاهش پسماند تولید شده روزانه بر دارد که نشان از عزم جدی این کمیته در پیشبرد اهداف تعریف شده آن است.

دکتر احمدی با تاکید بر ارتباط تنگاتنگ این کمیته با مرکز آموزش کهریزک نیز گفت:

محل دانشگاه علمی­کاربردی کهریزک می­تواند پشتوانه­ای قوی برای اینگونه فعالیت ها باشد . بنابراین لازم است در برنامه ریزی های آتی ، توجه به مقوله علمی تر شدن و فعالیت در چارچوب مباحث جدی علمی و دانشگاهی مدنظر قرار گیرد.

مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک ، گنجاندن سرفصل هایی از مباحث محیط زیستی در آموزش های پودمانی کارکنان را از دیگر فواید همکاری این کمیته با دانشگاه علمی – کاربردی دانست و بر ضرورت تسریع در انجام این مهم تاکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست ، محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با تمجید عملکرد این کمیته ، اظهار داشت :

یک فعالیت های کمیته محیط زیست بصورت خودجوش و استفاده از نیروهای داوطلب داخلی انجام پذیرفته که هدایت آنرا پزشک نام آشنای کهریزک-دکتر شعاعی- که حالا او نیز خود را عضوی از این مجموعه خیریه می داند ، عهده دار است .

صوفی نژاد افزود :

دکتر شعاعی علاوه بر فعالیت در حوزه بهداشت دهان و دندان ، همواره دارای ایده های جدید و جهانی بوده تا با بهره گیری از آن باری از دوش خادمین کهریزک بردارد .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ، حضور پزشکان متخصص افتخاری ، گروههای مختلف نیکوکاری همچون نیکی های کوچک، همیاران جوان ، بانوان و آقایان نیکوکار را که جملگی کار دل می کنند و دلهایشان را در گرو خدمت به کهریزک گذارده اند را لطف خداوند متعال بر این مجموعه خیریه دانست و بر جذب حداکثری این افراد آشنا به مسئولیت اجتماعی تاکید کرد .