88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با دو ریکرد آشنایی با ارگونومی و آراستگی اداری، کارکنان موسسه خیریه کهریزک گردهم آمدند تا در نشست آموزش بهداشت حرفه ای شرکت کنند .

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ کارکنان امور اداری موسسه خیریه کهریزک در دو روز کاری گردهم آمدند تا نقطه نظرات کارشناس بهداشت حرفه ای آسایشگاه خیریه کهریزک را در دو مقوله ارگونومی و آراستگی اداری شنوا باشند .

زینب اکبری کارشناس بهداشت حرفه ای آسایشگاه، هدف از برگزاری این دوره آموزشی ویژه کارکنان امور اداری موسسه خیریه کهریزک را اینگونه برشمرد .

بالارفتن سطح آگاهی کارکنان با ارگونومی و آراستگی اداری ، موجب ایجاد تغییر در رفتار افراد ، اثربخشی و بهره وری بیشتر آنان در محیط کار می شود ضمن آنکه علاوه بر آسایش ، از حوادث و بیماری های مرتبط با کار نیز به طرز چشمگیری جلوگیری می کند .

وی در تشریح ارگونومی و آراستگی اداری نیز گفت :

بطورکلی ارگونومی ،علم متناسب نمودن کار و ابزار با افراد است که البته برای هر شغلی متفاوت خواهد بود . برای کارمندان تطابق میز کار، صندلی ها ، کامپیوتر و ابزار جانبی و بطور کلی چیدمان اتاق کار از اهمیت خاصی برخورداراست تا در هر زمان که به ابزار مورد نظر نیازی بود بلافاصله در دسترس باشد چرا که در غیر اینصورت موجب عدم تمرکز کافی کارکنان به وظایف محوله شده ، بیشتر وقت افراد بر این مسئله معطوف می شود که باید شرایط فعلی تغییر نماید، در نتیجه بهره وری به شدت کاهش خواهد یافت .

اکبری خاطر نشان کرد :

مجموعه تمهیداتی که برای نگهداری محل کار در وضعیتی مطلوب می اندیشیم را از آن به عنوان آراستگی اداری یاد می کنیم که شامل پاکیزه سازی ، سازماندهی ، انضباط ، نظم و ترتیب و در نهایت استاندارد سازی است که هر کدام تعاریف و تفاسیر خاص خود را دارد .آنچه بیش از پیش مدنظر در این فرآیند است دسترس به استاندارد سازی است که تمامی موارد مطروحه در آراستگی اداری را شامل می شود.

کارشناس بهداشت حرفه ای آسایشگاه، آشنایی با ارگونومی و آراستگی را تنها مختص کارکنان امور اداری ندانست و اظهار امیدواری کرد با گسترش فعالیت های آموزشی در این زمینه ، سایر واحدهای تابعه موسسه نیز از فواید آشنایی با بخش هایی از بهداشت حرفه ای کارکنان بهره مند شوند.