88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با برگزاری کارگاه یک‌روزه و با حضور کارشناس ارشد آموزش بهداشت، راه‌های پیشگیری و درمان نوین انواع زخم برای کادر پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک تبیین گردید.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛ مرکز علمی - کاربردی کهریزک شاهد برپایی همایش علمی تحت عنوان «زخم بستر، راه‌های پیشگیری و درمان نوین» با محوریت حضور بهیاران شاغل در بخش‌های 24 گانه آسایشگاه، دانشجویان مرکز علمی - کاربردی و مددیاران دوره پودمانی شد.

در این کارگاه یک‌روزه، ابتدا علیرضا معماری مدیر آموزش مرکز علمی – کاربردی به تشریح اهداف برگزاری این همایش علمی پرداخت.

وی در تبیین این مهم اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از 60 درصد جمعیت هدف آسایشگاه را سالمندان تشکیل می‌دهند و نیز شیوع زخم بستر و انواع زخم‌های دیگر در دوران سالمندی امری طبیعی است، ضرورت دارد تا کارکنان پرستاری و دانشجویان کهریزک با فرآیندهای مختلف این بیماری بیش‌ازپیش آشنا شوند.

 

معماری در ادامه افزود: فرآیند ایجاد زخم، مراحل التیام، راه‌های پیشگیری و انواع مراقبت‌های پرستاری از زخم و استفاده از درمان نوین، دانشی است که باید نزد یکایک حاضرین تقویت شود.

مدیر آموزش مرکز علمی - کاربردی کهریزک بالا بردن کیفیت زندگی در سالمندان را یکی از اهداف عالی مرکز آموزش دانست و بر آگاهی بخشی بیشتر به گروه‌های مواجه با سالمندان تحت پوشش مجموعه تأکیدی دوباره داشت.

در بخش دیگری از این کارگاه آموزشی، پانته‌آ سخنور کارشناس ارشد آموزش بهداشت، آشنایی با انواع زخم را شامل سه فرآیند کلی داشتن اطلاعات کافی، شناخت لازم و بهره‌گیری از راه‌های نوین درمان عنوان کرد.

وی با تعریفی جامع از انواع زخم در سالمندان گفت: برای مشارکت در درمان زخم می‌بایست شناخت کافی از زخم فشاری، علل ایجاد تدابیر پرستاری برای پیشگیری، بررسی به‌صورت موضعی و درنهایت بررسی تاریخچه بیمار و طبقه‌بندی آن داشت ضمن آنکه باید بدانیم زخم بستر و فشاری ازجمله زخم‌هایی است که در طبقه‌بندی بیماری‌های مزمن قرار می‌گیرد که شرایط التیام آن به‌مراتب سخت‌تر از شرایط حاد است.

سخنور، تدابیر پرستاری در مواجهه با زخم‌های بستر و پای دیابتی را نیز این‌گونه تشریح کرد: کنترل قند خون، خشک نگه‌داشتن ناحیه زخم، تبعیت بیمار از سیستم درمانی در مراحل درمانی ازجمله تدابیر لازم برای درمان انواع زخم است، همچنین شرایط خودمراقبتی قطعاً باید در بیمار ایجاد گردد تا فرآیند درمان به نحو مطلوب دنبال شود.

این کارشناس پرستاری و بهداشت سومین فرایند درمان انواع زخم را شناخت کافی از راه‌های نوین دانست و گفت: پانسمان‌های مدرن در حیطه درمان انواع زخم، چشم‌انداز نوینی را ایجاد نموده تا بتوان به‌آسانی با زخم‌های چالش­زا روبرو شد. استفاده از انواع ژل‌ها جهت تسهیل برداشت بافت مرده، پانسمان‌های تأثیرگذار بر عفونت زخم، پانسمان‌های کنترل‌کننده رطوبت و درنهایت پرکننده زخم از راهکارهای قطعی درمان انواع زخم در سالمندان است.

گفتنی است مرکز علمی - کاربردی کهریزک با بهره گیری از توانمندی‌های کارشناسان بهداشت و پرستاری درصدد تسهیل درمان انواع بیماری‌های رایج در سالمندان هستند که این مهم با آموزش مداوم کادر پرستاری شاغل در بخش‌های بستری میسر می‌گردد.