88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در جمع کارکنان این مجموعه خیریه ، احقاق حقوق و ایجاد همبستگی در حوزه های مختلف را هنر هر یک از مدیرانی دانست که فرصت یافته اند تا مدیریت بخشی از یک سازمان را عهده دار شوند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛ در سومین دور از نشست عمومی کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک ، بر خدمت صادقانه و بی منت به همه مددجویان تحت پوشش تاکیدی دوباره شد .

 

استماع گزارش حوزه توانبخشی که توسط دکتر پورفهیم قرائت شد، هنرنمایی نیما ریاضی یار وفادار و هنرمند محبوب کهریزک و انتخاب 8 نفر از کارکنان جهت اعزام به سفر معنوی مشهد مقدس ، از برنامه های مختلف نشست عمومی کارکنان آسایشگاه در سال جاری بود.

محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، فراهم نمودن امکانات مورد نیاز و اسباب رفاه کارکنان را وظیفه ذاتی خود دانست و گفت :

در طول سالیان خدمت در کهریزک ، همواره اعتقاد داشته و دارم که باید تسهیلات رفاهی مختلفی را بتوان برای کارکنان فراهم نمود تا بدین ترتیب در شادی و آسایش آنان سهیم بود .

صوفی نژاد تصریح کرد :

هیچ یک از مدیران برای خدمتی که به زیرمجموعه خود دارند ، توقع و انتظاراتی نخواهند داشت چرا که تسهیل گری و کمک به امورات کارکنان از بخشهای حساس و البته تعریف شده وظایف مدیران است .

وی خطاب به یکایک مدیران کهریزک یادآور شد :

باید از هرگونه شاخ و برگ دادن به مشکلات پرهیز کرد، باید برای رفع نیازها از کانال های تعریف شده اقدام نمود و نگاهی خانواده محور به محل کار و فعالیت خود داشت . نگاهی که در آن به همه ما یادآور می شود که تنها گفتن و سفارش کردن تاثیر گذار نیست ، بلکه فرزندان خانه زمانی تحت تاثیر قرار می گیرند که همان رفتارهای مورد انتظار را در والدین خود مشاهده نمایند.

صوفی نژاد خطاب به عموم کارکنان نیز گفت :

به احقاق حقوق یکایک شما پایبند هستیم و معتقدیم این همه صداقت ها و شرافت هایی که در رفتار و گفتار شما وجود دارد ، این همبستگی که اکنون در کهریزک شاهد آن هستیم و این عشق و عاطفه ای که در وجود شما نهفته است ، می تواند پاسخ مثبتی باشد بر پیگیری های مستمر در تامین حقوق و اسباب مورد نیاز همه شما زحمتکشان کهریزک که رسالت این انجام وظیفه به ما سپرده شده است .

وی خاطر نشان کرد :

این همه زیبایی و این همه معنویت را در کجا می توان یافت که به کسانی خدمت کرد و از کسانی مراقبت شبانه روزی داشت که حتی بسیاری از آنان توان تشکر و قدردانی را نیز ندارند اما بدانید بازتاب تمام این رفتارهای شما تلاشگران کهریزک هم به محل خدمت و نیز به خانه و خانواده خود باز می گردد که چه بسا هم اکنون نیز شاهد اینگونه بازتابها هستیم .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ، بدور بودن همه کارکنان از حوادث تلخ روزگار را آرزوی همه مددجویان تحت پوشش این مرکز دانست و بر استفاده از این اولویت بزرگ خدادادی تاکید کرد .