88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با حضور تنی چند از دولتمردان ، چالش های موجود در اداره اسایشگاه خیریه کهریزک به ویژه نیازهای فوری بیماران مبتلا به ام . اس ساکن دراین مجموعه خیریه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛ با حضور دکتر همایون هاشمی نماینده مردم تکاب در مجلس شورای اسلامی ، دیدار با مددجویان اسایشگاه خیریه کهریزک در برنامه یک روز کاری ایشان قرار گرفت.

 

در این دیدار که دکتر حسن تامینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و نماینده اداور گذشته مجلس ، دکتر سید محمد حسینی وزیر سابق ارشاد اسلامی و تنی چند از دولتمردان دیگر نیز حضور داشتند ، نیازهای اساسی بیماران مبتلا به ام .اس از جمله تامین برخی تجهیزات و ملزومات مورد نیاز مورد بررسی و راهکارهای مناسب اتخاذ گردید.

این هیئت همچنین در نشستی مشترک با هیئت مدیره موسسه خیریه کهریزک ، انواع چالش های موجود در اداره این موسسه را مورد واکاوی قرار دادند . تنگناهای عدیده مالی از جمله نیازهای فوری تامین نقدینگی در سه ماهه پایان سال برای پرداخت حقوق و خرید ملزومات متعدد زندگی مددجویان بستری دراین مجموعه خیریه ، از جمله مباحث مطروحه در این نشست مشترک بود.

 در بخشی از این دیدار دکتر حسن احمدی مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک با تقدیر از توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان به این مجموعه ، همکاری صمیمانه همه ارگان ها و نهادهای مرتبط با امور خیریه جهت پیشبرد اهداف عالیه کهریزک را مورد تاکید قرار داد .

دکتر احمدی خاطر نشان کرد:

3170 مددجوی نیازمند مراقبت با ویژگی های مختلف خدمات بستری ، نگهداری و توانبخشی را از این موسسه در طول سال دریافت میدارند. بستری شبانه روزی ، مراقبت های روزانه و تیم مراقبت در منزل انواع خدماتی است که  در طول سال به نیازمندترین اقشار جامعه ارائه میگردد.

مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک تصریح کرد:

گرچه کمک های مردمی  بخش عمده هزینه های جاری زندگی مددجویان را پوشش میدهند ، اما همراهی ها و مساعدت های مختلف دولتی باید در این چالش جدی همواره دخیل باشد.

محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک نیز ، پایه و اساس جلب مشارکتهای مردمی و اداره این سازمان بزرگ را وجود انسانهای تحول یافته ای دانست که راه خدمت به نیازمندان و ناتوانان جامعه را به نیکی یافته اند.

صوفی نژاد با تاکید بر برون رفت سریعتر از تنگناهای مالی موجود نیز گفت:

در حال حاضر بسیاری از پرداخت های این مرکز به جهت کمبود نقدینگی دچار وقفه ای طولانی گردیده ، امید داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز دولتمردان گرامی در رفع این تنگناها یار و یاور مسئولین کهریزک باشند.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک اظهار امیدواری کرد این حضور بتواند دغدغه های موجود به ویژه در سه ماه پایان سال مالی 1398 را مرتفع نموده ، استقبال از سال جدید با کمترین چالش و نگرانی برای مسئولین موسسه خیریه کهریزک باشد .