88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

شیوع ویروس کرونا و درمعرض خطر قرارگرفتن جمع کثیری از مددجویان، مدیران بهزیستی استان تهران را روانه آسایشگاه خیریه کهریزک کرد تا در روند مقابله با این بیماری، همراه و همگام با مدیران این مجموعه خیریه در تلاش باشند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک; مدیران بهزیستی استان تهران در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا و حمایت ازمسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک در مبارزه با این بیماری،  به این مرکز خیریه آمدند.

 

آقایان دکتر امین شاهرخی مدیرکلبه زیستی استان تهران، احمد خادم مشاور مدیر و دکترعلی نعمتی مدیر بهزیستی شهرستان ری ازجمله مدیران بهزیستی هستند که همانند مسئولین کهریزک نگران سلامتی سالمندان و معلولینی هستند که در معرض آسیب جدی در صورت آلودگی به این ویروس خطرناکند.

درابتدای این حضور، دکترشاهرخی با استماع گزارش کاملا از اقدامات انجام شده و در حال انجام که توسط دکترفریبرز بختیاری مسئول فنی درمان آسایشگاه ایراد گردید، به تحسین عملکرد کمیته مبارزه با کرونا درکهریزک پرداخت.

وی درخصوص عملکرد این کمیته اظهار داشت:

همانطور که انتظار داشتیم و از صلاحیتی که درمسئولین آسایشگاه کهریزک سراغ داریم، بخوبی توانسته اید روند مقابله با شیوع این ویروس را در برنامه کاری خود قراردهید.

دکترشاهرخی تصریح کرد:

آمادگی کامل داریم تا با پشتیبانیهای لازمم و تخصصی دراین مسیرسخت، همراه مسئولین کهریزک باشیم.

وی افزود:

تسهیل در پرداختهای لازم، تامین ملزومات مورد نیاز در بهزیستی و کمکهای دولتی از جمله حمایتهای سازمان به زیستی در این زمینه خواهد بود.

مدیرکلبه زیستی استان تهران با قول مساعد در تسریع کمک رسانی به مددجویان تحت پوشش این مجموعه خیریه، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را رسالت اصلی سازمان بهزیستی عنوان کرد.

در بخش دیگری از این دیدار، محمدرضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با تشکر از حضور مدیران به زیستی استان تهران درکنار این مجموعه خیریه، بر رفع نیازهای اساسی کهریزک در مقابله با شیوع ویروس کرونا در سطح آسایشگاه تاکیدکرد.

وی با بیان این که با حذف خیرین از چرخه امداد رسانی به مددجویان در وضعیت کنونی با چالش های عدیده ای مواجه شده ایم ، گفت:

تمامی خیرین یکه برای نظافت مددجویان روزانه به کهریزک می آمدند، ازچرخه امداد رسانی خارج شده اند، همچنین کمکهای مردمی در زمینه های مختلف به دلیل امکان شیوع بیماری به حداقل رسیده که همه این موارد بار سنگینی را متوجه این مرکز خیریه نموده است.

مدیرآسایشگاه خیریه کهریزک، سلامتی و دوری از آلودگی۱۷۵۰مددجوی تحت پوشش کهریزک را مستلزم داشتن امکانات بهداشتی و درمانی فراوانی دانست و برحمایتهای همه جانبه مسئولان دولتی و بخصوص سازمان بهزیستی در روند مقابله با این بیماری تاکیدی دوباره داشت.

در پایان دیدار مدیران سازمان بهزیستی استان تهران ازآسایشگاه خیریه کهریزک، مقررگردید تاتمامی امکانات مورد نیاز و نیز تهیه داروهای درخواستی دردستورکارمسئولین قرارگیرد تا حداقل آسیب از شیوع احتمالی این ویروس متوجه مددجویان تحت پوشش کهریزک گردد.

آسایشگاه خیریه کهریزک از آغازین روز اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص شیوع ویروس کرونا اقدامات بهداشتی – درمانی لازم را با تشکیل کمیته مبارزه با کرونا به انجام رسانید .

لغو کلیه ملاقات ها و بازدیدهای روزانه، تشکیل اتاق های ایزوله در هر یک از بخشهای 24 گانه بستری ، ثبت روزانه علائم حیاتی مددجویان و کارکنان ، بیماریابی روزانه ، مراقبتهای پرستاری و پزشکی و بررسی­های پاراکلینیکی لازم ، آماده باش کامل بخشهای درمانی زنان و مردان ، اختصاص یک بخش مجزا جهت بیماران دارای علائم خاص ، گندزدایی مستمر بخشهای بستری و سطوح مختلف ، ضدعفونی تمام ورودی های واحد تغذیه و نیز مواد اولیه خام جهت طبخ غذا ،تعطیلی سالن غذاخوری و نیز لغو کلیه اجتماعات و در نهایت کلیه تمهیدات لازمی که منجر به محدود سازی شیوع ویروس کرونا در سطح مجموعه می گردد از جمله اقدامات مسئولین بهداشتی آسایشگاه خیریه کهریزک بوده است