88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

نیازهای روزافزون اقلام بهداشتی – درمانی مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا ، عزم جدی خیرین و نیک اندیشان جامعه را می طلبد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛ در تداوم همراهی ها و همسویی های مردم خیر و نیک اندیش جامعه در مبارزه همه جانبه با گسترش ویروس کرونا و رعایت نکات بهداشتی ، بخشی از اقلام مورد نیاز بهداشتی بخش های بستری تامین گردید.

 

شرکت دلتا دارو با مدیریت آقای دکتر احمدی ضمن مشارکت در تامین مواد ضد عفونی کننده 5 بخش بستری که نیازهای عزیزان مددجو را برای چند روز آینده پوشش می دهد، به جمع خیرین مهربان کهریزک پیوست .

نیکوکار ارجمند آقای شاه حسینی نیز با تامین مقادیر قابل توجهی دستمال کاغذی ، نیاز حداقل سه روز 5 بخش بستری سالمندان را متقبل گردید .

گسترش شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای اقلام بهداشتی ، همیاری گسترده نیکوکاران و یاران همیشه همراه آسایشگاه خیریه کهریزک را می طلبد.

انواع دستکش های استریل و یک بار مصرف ، ماسک ، مواد ضد عفونی کننده ، دستمال کاغذی ، گان های یکبار مصرف ، پوشینه و سایر ملزومات بهداشتی از جمله نیازهای اساسی و فوری بخش های 24 گانه بستری سالمندان و معلولین آسایشگاه خیریه کهریزک است که امید است اقلام فوق هرچه سریعتر توسط یاران مهربان کهریزک جهت آسیب پذیرترین اقشار جامعه تهیه و تحویل مسئولین بهداشتی مجموعه گردد.