88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

380 نفر معلول و سالمند ساکن در منازلشان، منتظر دریافت انواع خدمات درمانی-مراقبتی از تیم مراقبت در منزل آسایشگاه خیریه کهریزک هستند.

 به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک; بدلیل ملاحظات بهداشتی ، در چند ماه گذشته خدمات تیم مراقبت در منزل آسایشگاه تنها به صورت تله مدیسین ( ارائه خدمات پزشکی از راه دور با استفاده از تلفن و شبکه مجازی) صورت می گرفت که با رعایت پروتکل های بهداشتی این خدمات به شکل حضوری از سر گرفته شد.

 

 دکتر حمیده پورفهیم مدیر تیم مراقبت در منزل با بیان اینکه درصدد عادی سازی خدمات با رعایت کلیه اصول بهداشتی هستیم، گفت:

انواع خدمات درمانی و مراقبتی را برای عزیزان عضو تیم با اولویت افرادی که نیازمندی بیشتری دارند، در برنامه کاری خود قرار داده ایم تا همچون گذشته در خدمت به مددجویان وابسته به آسایشگاه خیریه کهریزک باشیم.

 دکتر پورقهیم اذعان داشت:

همکاران پزشک و پرستار، مددکاران و روانشناسان این تیم آمادگی کامل دارند تا انواع نیاز های معلولین و سالمندان وابسته به تیم را برطرف نمایند.

 مدیر تیم مراقبت در منزل آسایشگاه خیریه کهریزک از خیرین و نیکوکاران ارجمند دعوت کرد تا با کمک های خود در تامین انواع ملزومات بهداشتی و مراقبتی مورد نیاز، مسئولین این مجموعه خیریه را همانند تمامی سال های گذشته یاری رسان باشند.

 380 نفر معلول دچار ضایعه نخاعی و سالمند در منازل خود از خدمات تیم مراقبت در منزل آسایشگاه خیریه کهریزک بهره مند هستند. ویزیت در منزل، خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی، روانشناسی، کاردرمانی و.... انواع خدماتی هستند که برای بهبود وضعیت زندگی و رفع نیازهای درمانی این گروه در حال انجام است.