88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با آغاز تمرینات ورزشی، جمعی از علاقمندان به رشته پرطرفدار بوچیا با رعایت پروتکل های بهداشتی گردهم آمدند تا شروعی دوباره را تجربه کنند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; رشته ورزشی بوچیا طرفداران پرشماری در جمع معلولین کهریزک دارد. این ورزش هیجان انگیز که مختص معلولین با حداقل توانایی جسمی و حرکتی است، توانسته است مخاطبان زیادی را به خود جلب نموده و در پرورش استعدادهای آنان موفق عمل نماید. کسب چندین عنوان قهرمانی در سطح استان و کشور توسط تیم منتخب آسایشگاه، گواه این مدعا است و لزوم از سرگیری تمرینات را دوچندان می کند.

 

آناهیتا فرخی مسئول امور ورزش آسایشگاه درباره چگونگی برنامه ریزی های انجام شده برای تمرینات ورزشی معلولین گفت:

بر آن شدیم تا پس از گذشت چند ماه از تعطیلی به دلیل محدودیت های شرایط کرونا ، تمرینات ورزشی ورزشکاران معلول و با انگیزه را در فضای باز مجموعه آغاز نماییم تا هم تحرکی جدید در آنان ایجاد نموده و نیز روحیه ورزشی را میان علاقمندان زیاد این رشته مهیج زنده نگهداریم.

فرخی در ادامه نیز گفت :

در طول هفته و زیر نظر مربیان ورزشی، تمرینات را زمانبندی و اجرا می کنیم تا با کمترین تجمع، شاهد بیشترین تعداد شرکت کننده در این رشته ورزشی باشیم.

مسئول ورزش آسایشگاه، برنامه ریزی برای از سرگیری سایر رشته های ورزشی معلولین را اقدام بعدی حوزه توانبخشی دانست که می تواند تاثیرات فراوانی در سلامت روحی و جسمی معلولین ورزشکار داشته باشد.