88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

انعکاس رویدادهای مختلف انجام شده ، ارتقاء کمی و کیفی ماهنامه کهریزک و تبلیغات وسیع جهت بازتاب عملکرد مدیران مؤسسه خیریه کهریزک در نگهداری از خانواده بزرگ 3000 نفری سالمندان ،معلولین و بیماران مبتلا به ام اس ، اوتیسم و کودکان دارای معلولیت ذهنی، از اقدامات ارزشمند خبرنگاران این مؤسسه خیریه در طول سالهای گذشته تا کنون بوده است .

 

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با تقدیم لوح های  تقدیر و هدایای ارزنده توسط مدیر عامل و مدیر مسئول ماهنامه مؤسسه خیریه کهریزک ، از خدمات ارزشمند خبرنگاران این مؤسسه برای همکاری صمیمانه در طول سال تجلیل شد .

همچنین دکتر حسن احمدی در پیامی به خبرنگاران این مؤسسه ، با قدردانی از همت عالی و توان مضاعف آنان در انعکاس رویدادهای خبری گفت :

 به روز بودن و شفافیت در ارائه گزارش ها و رویدادهای مختلف مؤسسه ، تاثیرگذارترین عملکرد شما در میان افکار عمومی و آحاد جامعه است .

دکتر احمدی تصریح کرد :

به خود می بالیم که توانمندیهای متعهدانه و مسئولانه شما توانسته است تاکنون سیمایی در خور شأن و شئونات این مؤسسه در جامعه ایجاد نماید ، بطوریکه  بسیاری از اهالی قلم و کارشناسان ذیربط خبری عملکرد شما را مورد تحسین قرار می دهند .

همچنین تقویت باورهای ملی و مذهبی مردم در زندگی بخشی به ضعیف ترین اقشار جامعه و هدایت آنان برای امداد رسانی به مددجویان تحت پوشش از دیگر نتایج ملموس شما همکاران صدیق کهریزک است .

مدیرعامل مؤسسه خیریه کهریزک معرفت و عشق را دو عنصر اساسی جهت استمرار کار و فعالیت در این مؤسسه دانست و از کلیه خبرنگاران فعلی دعوت کرد تا همچنان بر انجام رسالت خویش بیش از گذشته پافشاری نمایند.