88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با پیگیری های صورت گرفته و مساعدت گروه بانوان نیکوکار مقیم لندنودفتر گروه بانوان نیکوکار تهران ، بخشی از نیازهای آسایشگاه خیریه کهریزک در تأمین یخچال و تلویزیون بخش های بستری مرتفع گردید.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; گروه بانوان نیکوکار از ثابت قدم ترین یاران خانواده بزرگ کهریزک بوده ، همواره فعالیت های این گروه در اداره آسایشگاه چشمگیر و مثمر ثمر واقع می شود. جمع آوری انواع کمک های نقدی و غیر نقدی ، برپایی بازارچه های فصلی به نفع کهریزک و هدایت کمکهای خیرین جامعه به این مجموعه ، از جمله فعالیت های این عزیزان بلند نظر است.

 

در یکی از این اقدامات و با پیگیری های صورت گرفته ، تعداد یکصد دستگاه یخچال و تلویزیون مورد نیاز بخش های مختلف بستری توسط این گروه تأمین و تحویل گردید.

بانو مسگرا مدیر دفتر گروه بانوان نیکوکار موسسه خیریه کهریزک با اعلام این خبر ، افزود :

با دریافت اعلام نیاز آسایشگاه در پی استفاده عزیزان مددجو در سالهای دور از یخچال و تلویزیون های قدیمی که در حال حاضر فرسوده و کارایی لازم را نداشتند ، جهت تأمین یخچال و تلویزیون مورد نیاز مددجویان و مساعدت های فراوان گروه بانوان نیکوکار مقیم لندن ، این اقلام به تعداد یکصد عدد خریداری و تحویل کهریزک شد.

بانو مسگرا با اشاره به همکاری دو شرکت در تحویل اقلام فوق نیز گفت :

دو شرکتی که یخچال و تلویزیون های مورد نیاز از آنان خریداری شد ، علاوه بر ارائه تخفیفات ویژه ، در ارسال و نصب کالاهای فوق در بخش های بستری کمال همکاری را با ما خواهند داشت.

مدیر دفتر گروه بانوان نیکوکار موسسه خیریه کهریزک با قدردانی از همه خیرینی که در تأمین نیازهای اساسی کهریزک همراهی و مساعدت نموده اند ، از عموم خیرین و توانمندان جامعه دعوت کرد تا نگاه سبز خود را معطوف به خانه امید ۱۷۵۰ مددجوی سالمند ، معلول و بیمار مبتلا به ام اس نموده ، مدیران این مجموعه خیریه را در زندگی بخشی به مددجویان یاریگر باشند.