88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

تحسین عملکرد ، خلاقیت ها و ابتکارهای به کار گرفته شده در مبارزه با شیوع و گسترش بیماری کرونا و در نهایت تأکید بر حمایت های همه جانبه وزارت بهداشت در درمان بیماران ، از نتایج دیدار هیأت عالی نظارت وزارت بهداشت از آسایشگاه خیریه کهریزک عنوان شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; در دیدار هیأت عالی نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از آسایشگاه خیریه کهریزک ، نتایج حاصله از ۷ ماه مبارزه مسئولین این مرکز در شیوع بیماری کرونا و درمان بیماران مورد بررسی قرار گرفت.

 

این هیأت همچنین در نشستی با مسئولین آسایشگاه ، راههای تعامل و همکاری بیشتر فی مابین را در دستور کار قرار داد.

مهندس نوروزی نژاد معاون اجرایی مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت با تحسین عملکرد مسئولین بهداشتی کهریزک در طول ماهها مبارزه بی امان با بیماری کرونا گفت :

خلاقیت ها و ابتکارات به کار رفته در مقابله با گسترش بیماری و جلوگیری از آسیب دیدن جمع کثیری از سالمندان و معلولین ، کاری بسیار ارزشمند است که شما توانستید بخوبی در این سازمان بزرگ عهده دار آن باشید

مهندس نوروزی نژاد با بیان اینکه وزارت بهداشت همواره در کنار کهریزک می ماند ، تصریح کرد :

خدمات مطلوب و شایانی که در کهریزک صورت می گیرد ، کمک بزرگی به وزارت بهداشت در انجام وظایف ملی است و ما نیز آمادگی کامل داریم تا پایان این دوران همراه شما باشیم.

دکتر نیکفرجام مدیر گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز نتایج حاصل از اقدامات بهداشتی و درمانی در کهریزک را قابل ارائه در محافل علمی دانست و گفت :

می توانید روش های مختلف و نحوه بکارگیری از امکانات مدیریتی و اجرایی را در قالب یک مقاله علمی به نام کهریزک منتشر و در اختیار سایر مراکز درمانی و نگهداری قرار دهید.

این استاد دانشگاه ، حضور دانشجویان اپیدمیولوژی در آشنایی هرچه بیشتر با نحوه کار گروهی و مدیریت بیماریهای واگیر در کهریزک را فرصتی مغتنم برای دانشگاه دانست و بر انجام این مهم تأکید کرد.

در بخشی از این دیدار ، دکتر محسن رحیمی معاون سلامت آسایشگاه با تشریح اقدامات مراقبتی و درمانی گفت :

با تشکیل ستاد مدیریت بحران کرونا و کارگروه های مختلف از آغازین روزهای شیوع بیماری کرونا و با سه رویکرد پیشگیری اولیه ، آموزش و درمان منطبق با استانداردها و پروتکل های بهداشتی به مقابله با این بیماری رفتیم . سیاست تشویقی برای همکاران و خوداظهاری مبتلایان احتمالی ، آموزش مداوم مددجویان و کارکنان ، قطع زنجیره انتقال و انجام تست های مداوم از دیگر اقدامات انجام شده است که همچنان ادامه دارد.

معاون سلامت آسایشگاه ، همکاری موثر وزارت بهداشت و سایر سازمان های مردم نهاد با کارکنان متعهد و فداکار کهریزک را موجبات توفیقات بیشتر در مهار این بیماری اعلام و بر ادامه این همکاری ها تأکید کرد