88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مرکز علمی کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک به عنوان یکی از ده مرکز برتر ، میزبان اساتید دانشگاه علمی کاربردی استان تهران شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; به منظور آشنایی مدرسین و اساتید جدید با نظام آموزشی دانشگاه ، مرکز علمی کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک به عنوان یکی از ده مرکز برتر استان تهران ، پذیرای این اساتید بود.

 

دکتر واحدی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران شرق طی پیامی که به صورت ویدئو کنفرانس منتشر می شد ، ضمن خوشامدگویی به اساتید دانشگاه ، مهارت آموزی را ماموریت اصلی این دانشگاه برشمرد و بر اهمیت نقش اساتید در سیستم آموزشی دانشگاه جامع تاکید کرد.

معرفی اساسنامه و تشریح فعالیت‌های دانشگاه ، اهداف آموزش­های مهارتی و مقایسه آموزش های علمی کاربردی با آموزش های رایج در کشور ، از دیگر مباحث مطرح شده در گردهمایی اساتید دانشگاه در کهریزک بود.

 لازم به ذکر است که همایش اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت آنلاین در 10 مرکز مختلف برای مشاهده حاضرین پخش گردید .

گفتنی است مرکز علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک در آبان ماه سال جاری و با شروع کلاس های دانشجویان جدید ، جهت تکمیل کادر آموزشی خود نیاز به همکاری اساتید برتر و با تجربه در رشته های تحصیلی این مرکز دارد و می تواند از تجربیات اساتید فوق بهره مند شود.