88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

موسسه خیریه خانه باران سبزوار در آستانه افتتاح ، از تجربیات ارزشمند مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک بهره مند می شود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; مهندس ارژنگ رضایی مدیر داخلی موسسه خیریه خانه باران سبزوار با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک ضمن دیدار از مجموعه ، به گفتگو با مسئولین کهریزک نشست .

 

وی هدف از دیدار خود از کهریزک را آشنایی هرچه بیشتر با محیط های توانبخشی معلولین و استفاده از تجربیات ارزشمند مسئولین این مجموعه خیریه در آستانه افتتاح موسسه خیریه خانه باران عنوان و تداوم انتقال این تجربیات در خدمت بیشتر و موثرتر به افراد ناتوان استان خراسان رضوی تأکید کرد.

مهندس رضایی با ابلاغ سلام مدیر عامل و کارکنان موسسه خانه باران به مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک ، اظهار امیدواری کرد استفاده از امکاناتی چون فضاهای آموزشی و مهارتی ، ورزشی ، فیزیوتراپی و کاردرمانی ایجاد شده توسط خیرین راهگشای بسیاری از مشکلات زندگی معلولین ناتوان ذهنی سبزوار باشد.

خانه باران یک موسسه خیریه برای ناتوانان ذهنی است . این موسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی است و تنها با کمک های مردمی حمایت می شود . این موسسه قرار است در گام نخست پذیرای ۵۰ نفر از معلولین ذهنی در استان خراسان رضوی باشد .