88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با برنامه ریزی منسجم امور ورزش و مددکاران اجتماعی ، ورزش مفرح بوچیا به همه بخش های بستری مددجویان راه یافت .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; ایجاد نشاط و شادابی در شرایطی که بسیاری از فعالیت های مختلف مددجویان تحت تأثیر قرنطینه همگانی قرار گرفته ، از جمله وظایفی است که بر عهده مسئولین و دست اندرکاران آسایشگاه خیریه کهریزک است تا بدین وسیله امید به زندگی بیش از پیش در وجود یکایک آنان تقویت شود .

در یکی از این اقدامات و با همکاری امور ورزش و مددکاران اجتماعی ، آموزش ورزش مفرح بوچیا به همه بخش های بستری بویژه بلوک سالمندان و ام اس راه یافت تا جذابیت این ورزش سبک و پرطرفدار برای همه روشن شود .

حسن آقا میرزایی کارشناس ورزش آسایشگاه با ابراز خوشنودی از این اقدام هماهنگ گفت :

از اینکه می بینیم مددجویان عزیزما به این ورزش مفرح علاقمند شده اند ، برایمان جای بسی خوشحالی است .

آقا میرزایی با اشاره به ایجاد این تحرک در بیماران ام اس هم گفت :

استقبال بسیار خوبی را از طرف این عزیزان شاهد هستیم بطوریکه دونفر از همکاران را به صورت مستقل برای آموزش و ادامه تحرک آنان اختصاص دهیم .

این کارشناس ورزش ، دوری از خمودگی و ایجاد تحرک حداقلی را از فواید این ورزش گروهی معرفی و بر استمرار این حرکت جمعی تأکید کرد .