88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در دیدار مدیر عامل موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح از آسایشگاه خیریه کهریزک ، تعاملات سازنده و بهره مندی از تجربیات دو موسسه در دستور کار طرفین قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; نشست مشترک جمعی از مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک و موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح با هدف بهره مندی از تجربیات و امکانات دوطرف برگزار شد .

در این دیدار ، دکتر غلامرضا رحیمی مدیرعامل موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح با تقدیر از مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک در سرویس دهی به جمعی از بازنشستگان آن سازمان ، بر ضرورت برقراری ارتباطات بیشتر و موثرتر دوطرف تأکید کرد .

وی با نگاهی به امکانات رفاهی و خدماتی موجود در آن موسسه گفت :

بازنشستگان نیروهای مسلح ، نور دیده های ما هستند و هرگونه خدمتی به آنان موجب سرافرازی ما خواهد بود .

دکتر رحیمی تصریح کرد :

در زمینه استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات رفاهی ، می بایست برنامه ریزی لازم صورت بگیرد تا ادای دین سازمان بازنشستگان نیروهای مسلح به عزیزانی باشد که روزگاری سربازان وطن بوده اند و امروز بدلیل سالمندی در کهریزک هستند ، در زمینه رفع مشکلات گوناگون دوره سالمندی برای هر یک از این عزیزان نیز آمادگی کامل برای همکاری وجود دارد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح های در دست مطالعه و اجرا در آن موسسه گفت :

گرچه بازنشستگی در تمام سطوح مختلف خدماتی امری مرسوم است ، اما مشکلات خاص خود را نیز به همراه دارد . افسردگی و انزواطلبی ، احساس بیهودگی و در نهایت دوری از فعالیت های اجتماعی ، معضلاتی است که در موارد متعدد گریبانگیر بازنشستگان می شود . به همین منظور ما مصمم هستیم با آموزش های پیش از بازنشستگی و راه اندازی شبکه ارتباطی بین بازنشستگان ، این مشکلات را به حداقل برسانیم .

دکتر رحیمی بیان داشت :

کوهی از تجربیات ارزشمند در آسایشگاه خیریه کهریزک ذخیره شده که با بهره گیری از آن میتوان در طراحی مدل های مختلف تعاملات اجتماعی و فرهنگی ویژه بازنشستگان اقدامات اساسی و عملی انجام داد .

مدیر عامل موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح اظهار امیدواری کرد تعاملات پیش رو در اولین فرصت ممکن اجرایی تا منافع آن نصیب بازنشستگانی گردد که سرمایه های انسانی و اجتماعی این مرز و بوم بوده و شایسته دریافت بهترین خدمات ممکن هستند .