88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ، پرستاران شاغل در این مجموعه خیریه را الگوی برتر انسان هایی نامید که با دلهای خود خدمت می کنند و مظهر صداقت و شرافتمندی هستند

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; محمد رضا صوفی نژاد خدمت ایثارگرانه را شیوه پرستاران شاغل در کهریزک دانست و گفت :

هرگز نمی توان پرستاری را به دیده شغل نگریست ، چرا که پرستاران دارای معیارهای ارزشی و عاطفی والایی هستند که آنان را از دیگر خادمین جامعه متمایز می کند

 

وی که در همایش پرستاران نمونه که با حضور جمعی از اعضاء هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک و نیز مدیران و کارکنان این مرکز سخن می گفت ، تأکید کرد :

عشق و عاطفه و احساس است که به پرستاران می گوید باید در رفع نیازهای دردمندان و بیماران از دل و جان مایه بگذارند و هرکسی که این معیار ها را نداشته باشد ، هرگز نخواهد توانست در این جایگاه قرار گیرد .

صوفی نژاد کهریزک را یک خانواده بزرگ نامید و تصریح کرد :

یک خانواده بزرگ نیاز به رئیس ندارد ، بلکه به پدر یا متولی احتیاج دارد تا بتواند نیازهای اساسی خانواده را تأمین  و در برقراری ارتباطات عاطفی و احساسی موفق عمل نماید .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک رهبری موفق را لازمه برخورداری از تیمی همراه دانست و افزود :

امروز این بلوغ و خودباوری ، کمال و صمیمیت در کهریزک نهادینه شده و یکایک اعضاء گروه دارای خصوصیات فوق هستند که توانسته اند الگویی بی نظیر از خدمات انسانی و اجتماعی را در جامعه و کشور به نمایش بگذارند .وی با نگاهی به پویایی پیوسته در خانواده بزرگ کهریزک نیز گفت :

تمامی فعالیت های فرهنگی و هنری ، عمرانی و خدماتی کهریزک همواره در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد و هرگز از حرکت باز نمی ایستد .

محمد رضا صوفی نژاد حمایت های همه جانبه هیأت مدیره موسسه خیریه کهریزک را مایه دلگرمی در تمامی زمینه های خدماتی و برنامه های پیش رو برشمرد و کهریزک را وام‌دار خدمتگزاران بی ادعایی دانست که دل در گرو خدمت به مددجویان و بیماران نیازمند بسته اند .