88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

از این پس کلیه بازنشستگان موسسه خیریه کهریزک زیر چتر حمایتی این مجموعه خیریه قرار می گیرند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; با رونمایی نمادین از اولین کارت شناسایی بازنشستگی متعلق به مجید قمی مدیر عامل سابق و عضو هیات مدیره موسسه خیریه کهریزک ، کانون بازنشستگان آسایشگاه خیریه کهریزک رسماً فعالیت خود را آغاز کرد .

 

این کانون با هدف تکریم و حمایت از کلیه بازنشستگان موسسه که بسیاری از آنان در سنین کهنسالی هستند و نیاز مبرم به حمایت های اجتماعی ، مراقبتی و درمانی دارند ، تشکیل و وظیفه ساماندهی به خدمات مورد نیاز آنان را بر عهده دارد.

در نشست هیأت مدیره موسسه خیریه کهریزک ، جواد آسیم عضو و نایب رئیس هیأت مدیره با قدردانی از زحمات همکاران در ساماندهی تشکیلات کانون بازنشستگان آسایشگاه اظهار داشت :

از مهمترین و ماندگارترین اقداماتی که در طول این سالها در کهریزک به انجام رسیده ، تشکیل کانون بازنشستگان است که می تواند با حمایت از افرادی که عمری را در کهریزک خدمت کرده و اکنون به دوران سالمندی و از کارافتادگی رسیده اند ، خدمات مناسبی را ارائه دهد . مطمئناً خیر و ثوابی که در انجام این امور هست کمتر از خدمت به سالمندان آسایشگاه نخواهد بود .

دکتر حسن احمدی مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک نیز با تأیید تشکیل کانون بازنشستگان کهریزک، خاطر نشان کرد :

این اقدامات ارزشمند باید در سطح کل موسسه پیگیری و به سرانجام برسد تا علاوه بر ایجاد انگیزه برای کارکنان فعلی ، بتوانیم در حد مقدورات و توان در خدمت بازنشستگان عزیز باشیم

در پایان نشست هیأت مدیره موسسه خیریه کهریزک مقرر گردید هیأتی ۵ نفره متشکل از مدیر آسایشگاه ، نماینده ای از هیأت مدیره و نیز از امور اداری و در نهایت ۲ نفر از بازنشستگان آسایشگاه عهده دار برنامه ریزی و اداره این تشکل باشند .

گفتنی است از بدو تاسیس آسایشگاه خیریه کهریزک تا کنون ، تعداد ۵۶۵ نفر از کارکنان این مرکز به افتخار بازنشستگی نائل گردیده که متأسفانه ۵۲ نفر از این تلاشگران عرصه کهریزک بدرود حیات گفته اند و ۵۱۳ نفر دیگر مشمول خدمات کانون بازنشستگان خواهند شد .