88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در نشست شورای معاونین آسایشگاه خیریه کهریزک ، بر ادامه زندگی عادی مددجویان و فعالیت های جاری مجموعه با وجود بیماری کرونا تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; نشست شورای معاونین با محوریت چگونگی عادی سازی فعالیت های جاری اعم از زندگی مددجویان و نیز برگزاری مراسمات و همایش های مختلف در سایه بیماری کرونا با رعایت تمامی شیوه نامه های تدوین شده ، بحث و تبادل نظر شد .

 

نگاهی به اقدامات صورت گرفته در طول یکسال گذشته برای مقابله با بیماری کرونا ، محدودیت های اعمال شده و نیز نیاز های اساسی برای پیشبرد اهداف عالیه مجموعه ، از دیگر محورهای این نشست بود .

در بخشی از این نشست ، دکتر فریبرز بختیاری قائم مقام مرکز علمی کاربردی آسایشگاه با اشاره به طرح مدیریت مبتنی بر شواهد و نیاز استفاده از اطلاعات موثق در نحوه مدیریت مجموعه گفت :

جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات کلیدی هر فرایندی و تحقیقات پایه در این زمینه ، مدیریت مبتنی بر شواهد را به دنبال دارد که همانا ارتقاء کیفیت خدمات جاری است .  در این مسیر انتظار می رود با رفع اشکالات ، تقویت نقاط قوت و اصلاح روش های جاری بر اساس استفاده از اطلاعات پایه شاهد توسعه کیفی در عملکرد مجموعه باشیم .

در این نشست ، محمد رضا صوفی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با تمجید از اقدامات عملی و اجرایی در طول سال جاری ، بر گسترش این فعالیت ها در سایه بیماری کرونا تأکید کرد .

وی اظهار داشت : یکسال از شیوع بیماری کرونا و انواع تمهیدات اعمال شده می گذارد ، نتایج از اقدامات صورت گرفته نشان می دهد که توفیقات کسب شده فراتر از انتظارات در داخل و حتی محافل علمی و بهداشتی کشور بوده است .

صوفی نژاد همزیستی مسالمت آمیز با بیماری کرونا را مورد تأکید قرار داد و گفت :

همزیستی مسالمت آمیز با وجود اینکه همچنان این بیماری در سطح جامعه و نیز آسایشگاه وجود دارد به معنای عادی انگاری و عبور از پروتکل های بهداشتی نیست ، بلکه به مرحله ای از نیاز رسیده ایم که باید بپذیریم بسیاری از فعالیت هایی که محدود یا تعلیق شده اند ، می توانند به جریان اصلی خود آن‌هم با رعایت کامل شیوه نامه های سلامت بازگردند .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با نگاهی به نیاز های موجود در رفع تعلیق ها نیز گفت :

برگزاری جشن ها و مراسمات ویژه مددجویان ، همایش های مختلفی که برای کارکنان و نیکوکاران در تقویم آسایشگاه موجود است و در نهایت کمک به رفع نیازهای اساسی و بنیادی در مجموعه از برنامه های پیش روی مدیران باشد .