88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در دیدار مدیران مراکز فرشتگان فجر آسمانی و باب تجربه از آسایشگاه خیریه کهریزک ، تعاملات اجتماعی و نحوه ارزشیابی مراکز در دستور کار قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; با هدف الگوبرداری از نحوه تعاملات اجتماعی و ارزیابی مددجویان ، مدیران دو مرکز خصوصی نگهداری از سالمندان به آسایشگاه خیریه کهریزک آمدند.

 

آقایان چاوشی و امیری مدیران مراکز فرشتگان فجر آسمانی و باب تجربه در نشستی با مددکاران اجتماعی ، از تجربیات یکدیگر در زمینه های مختلف اداره امور سالمندان بهره مند شدند .

آناهیتا فرخی کارشناس مددکاری اجتماعی با اشاره به تعاملات صورت گرفته با مدیران این مراکز گفت :

در بدو مراجعه و ارزیابی های اولیه پذیرش سالمندان در آسایشگاه ، دستورالعمل های اجرایی در برنامه کاری مددکاران و روانشناسان قرار گرفته که به موجب آن شرایط نگهداری و زندگی مددجویان پس از اقامت در مرکز تسهیل شود .

فرخی در ادامه افزود : تجربیات و توانمندی های واحد امور اجتماعی ، توانسته است نواقص ارزیابی و پس از آن پیگیری امور مختلف مددجویان در طول زندگی در آسایشگاه را به حداقل برساند که حاصل آن ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی مددجویان است .

این کارشناس مددکاری ، توانمندی های موجود در واحد امور اجتماعی آسایشگاه را حاصل سال‌ها مطالعه و کسب تجربیات ارزنده از سوی مددکاران و روانشناسان دانست و انتقال این دانش و آگاهی به سایر مراکز نگهداری و توانبخشی را موجب شکوفایی هرچه بیشتر خدمات اجتماعی به سالمندان برشمرد .