88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

حضور بر بالین سالمندانی که روزگاری لباس مقدس نظامی به تن داشته اند و دلجویی از مددجویان ، از اهداف حضور فرماندهان ارشد نیروی هوایی در آسایشگاه خیریه کهریزک بود .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; جمعی از افسران ارشد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک ، به عیادت سالمندان و معلولین رفتند . حضور بر بالین آن دسته از سالمندانی که روزگاری لباس مقدس نظامی به تن داشته و اکنون به دلیل کهولت سن ، بیمار و ناتوان گشته اند و نیز اهدا کمک های نقدی و غیر نقدی از دیگر اقدامات ارزشمند سربازان غیور وطن بود

 

سرهنگ ناصر حضرتی فرمانده قرارگاه پشتیبانی نهاجا با تمجید از فعالیت های انسان دوستانه در کهریزک ، اظهار داشت :

امروز بر حسب وظیفه ذاتی و اخلاقی خود در اینجا هستیم تا کمک حال بیماران و سالمندان باشیم . هریک از این افراد ، روزگاری شأن و منزلت اجتماعی خاص خود را داشته اند و وظیفه همه ماست که در حفظ منزلت آنان کوشش کنیم .

سرهنگ حضرتی با ادای احترام به کارکنان آسایشگاه نیز گفت : سرویس دهی به این همه بیمار ضعیف و ناتوان کاری سخت و طاقت فرسا است و خوشحالیم که این امور با دقت و توجه فراوان پیگیری می شود .

فرمانده قرارگاه پشتیبانی نهاجا در زمان قرائت فاتحه بر مزار زنده یاد دکتر حکیم زاده هم گفت :

راه مردان پاک طینت و مخلص وطن هرگز به فراموشی سپرده نمی شود بلکه مردان دیگری می آیند که با قوت و قدرت بیشتری در خدمت محرومین جامعه باشند .