88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در ایام الله دهه مبارک فجر و با حضور مسئولین بهزیستی شهرستان ری و آسایشگاه خیریه کهریزک ، نفرات برتر مسابقات شطرنج معلولین جوان معرفی شدند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; با حضور محمد رضا خدابخشی رییس بهزیستی شهرستان ری ، فاطمه توانا معاون توانبخشی و جمعی از مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک، مسابقات شطرنج ویژه معلولین جوان در سالن پوریای ولی برگزار شد   .

 

در این دوره از مسابقات که با حضور ۳۲ شطرنج باز معلول زیر نظر شمس الله سرخیل داور بین‌المللی و استاد بزرگ شطرنج ایران به روش سوییسی و در ۵ دور انجام شد ، حسین الماسی و رمضان قربان عموئی به ترتیب عناوین اول و دوم را کسب کردند و عیسی شکری و ابراهیم فرقانی مشترکا در جایگاه سوم قرار گرفتند .

فاطمه توانا معاون توانبخشی بهزیستی شهرستان ری در حاشیه برگزاری این مسابقات به خبرنگار کهریزک گفت :

از مهمترین وظایف سازمان بهزیستی ، ارائه خدمات گسترده تخصصی در حوزه توانبخشی به معلولین است . این حوزه جهت بهبود وضعیت جسمی-- روانی ، درمانی و اجتماعی ، آموزشی و اقتصادی گام های موثری برداشته است تا توانخواهان از امکان استقلال زندگی برخوردار شوند .

توانا تصریح کرد : در شرایط کنونی و با توجه به محدودیت های موجود ، امکان برگزاری مسابقات در سطح وسیع میسر نیست و امیدواریم با بهبود وضعیت ، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و ورزشی را در دستور کار قرار دهیم .  

در پایان این مسابقات به نفرات برتر از سوی بهزیستی شهرستان ری و مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک لوح تقدیر و هدایای نفیسی اهدا شد .