88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با حضور نمایندگانی از سوی شهردار تهران، امدادرسانی به آسایشگاه خیریه کهریزک در برنامه کاری شهرداری پایتخت قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک: با حضور مهندس حمزه ای رئیس بازرسی کل شهرداری تهران و هیات همراه ، برنامه حمایت از مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک در برنامه کاری شهرداری پایتخت قرار گرفت.
این هیات همچنین در نشستی با برخی از مدیران آسایشگاه، به بررسی چالش های پیش روی مدیران مجموعه در نگهداری از مددجویان پرداخت.
ضد عفونی بخش های مختلف بستری و محوطه بزرگ آسایشگاه به صورت مستمر و هر ۷۲ ساعت یکبار، تامین برخی اقلام بهداشتی ضروری مورد نیاز و کمک به کارکنان بویژه کادر پرستاری از جمله اقدامات فوری شهرداری تهران برای آسایشگاه خیریه کهریزک عنوان شد.
مهندس حمزه ای رئیس بازرسی کل شهرداری تهران با ابلاغ سلام گرم دکتر حناچی به همه مددجویان و کارکنان پر تلاش کهریزک گفت:
در این روزهای سخت، در کنار شما می مانیم تا در انجام وظایف قانونی خود در خدمت به خیریه کهریزک گام های موثری برداریم.
مهندس حمزه ای تصریح کرد:
بخوبی واقف هستیم که پوشش بهداشتی و درمانی این مرکز بزرگ نیازمند تمهیدات بسیاری است و ما نیز به همین منظور امروز در کهریزک هستیم.
رئیس بازرسی کل شهرداری تهران با بیان اینکه این همکاری ها تا پایان وضعیت فعلی و پیش آمده ادامه خواهد داشت، گفت:
به دستور شهردار تهران آمادگی داریم تا در یافتن سایر راهکار های مختلف در تامین بهداشت فردی مددجویان و کلی کهریزک مشارکت نماییم.