88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

نشست ویژه اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه کهریزک، با هدف بررسی شیوع ویروس کرونا در آسایشگاه کهریزک، پیشگیری، درمان و نیازهای فوری این موسسه، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، اعضای هیئت مدیره این موسسه، نشست مشترکی با آقای دکتر رضایی، نماینده وزارت بهداشت در آسایشگاه کهریزک برگزار کردند و گزارش وزارت بهداشت در خصوص تعداد مبتلایان به این ویروس، پیشگیری بیماری و همچنین نیازهای مجموعه به نیروی انسانی و اقلام بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت.
در این گزارش دکتر رضایی عنوان نمود که در حال حاضر با تلاش شبانه روزی پرسنل و کادر درمانی آسایشگاه کهریزک، دوره ی رشد بیماری کنترل شده است و شیب ابتلا با سرعت کمی حرکت می کند. اما کمبود نیروی انسانی و خستگی نیروهایی که تا کنون به خدمت رسانی مشغول بوده اند، نگرانی را به وجود می آورد که طی روزهای آتی، شرایط تغییر کند.
وی خاطر نشان کرد در حال حاضر با شیفت های دو هفته ای، بررسی شرایط جسمی پرسنل، ایجاد نقاتگاه برای آندسته از مددجویان و پرسنلی که تست مثبت داشته اند، ضد عفونی های مکرر بخش ها و زحمات بی شائبه و شبانه روزی پرسنل و کادر درمان، شرایط وخیمی را شاهد نیستیم.
دکتر رضایی افزود: نگرانی بزرگ ما خستگی پرسنل و ابتلای احتمالی ایشان به ویروس است که باعث می شود طی روزهای آتی، از منظر نیروهای انسانی، با بحران مواجه شویم.
لذا در حال حاضر بزرگترین نیاز، سوپروایزرهای عفونی، مددکار و نیروی خدماتی است. پس از آن نیاز اقلامی مانند دستکش، ماسک، پارچه های شمعی و گان نیز از بزرگترین نیازهای آسایشگاه محسوب می شود.
وی در پایان یادآور شد که با توجه به بازه ی زمانی 2 هفته ای که ویروس خود را نشان می دهد، طی 2 هفته ی آتی نیز شرایط حساسی را میش رو داریم که امیدواریم بتوانیم بر آن غلبه کنیم.

در پایان جلسه، اعضای هیئت مدیره، ضمن قدردانی از زحمات دکتر رضایی، پرسنل و کادر درمان زحمتکش آسایشگاه، وزارت بهداشت و مردم خیر اندیش، بر ضرورت ادامه قرنطینه ی آسایشگاه تاکید نمودند و شرایط را در اوضاع کنونی، بررسی کردند.