88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

از اولین روز شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، کمیته ی پیشگیری از شیوع این ویروس در سطح آسایشگاه کهریزک، تشکیل شد و کلیه ی تمهیدات ممکن برای قرنطینه ی مددجویان و آسایشگاه صورت پذیرفت.

طی این مدت پس از بازدیدهای میدانی صورت گرفته توسط ارگانهای ذی صلاح در خصوص اقدامات بهداشتی و درمانی، پرسنل جان بر کف آسایشگاه، تمامی تلاش خود را انجام می دهند.

متاسفانه در برخی از صفحات مجازی، اخباری مبنی بر اپیدمی شدن ویروس کرونا در آسایشگاه و شرایط خاص این مکان مردمی به واسطه ی حمله ی ویروس عنوان شده است که موسسه ی خیریه کهریزک، ضمن تکذیب این اخبار که موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می آورد، حق پیگرد قانونی را برای خود محفوظ می دارد.

روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک