88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

سوپروایزر ها، ناظران و مسئولان بخش های ۲۴ گانه بستری مددجویان، از آموزش های ارائه شده توسط استاد مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست بهره مند شدند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در پی هماهنگی به عمل آمده با اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، دکتر محمد علیزاده استاد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به آسایشگاه خیریه کهریزک آمد تا در ارتقاء دانش مسئولین بخش های ۲۴ گانه بستری مددجویان، به ارائه آموزش های لازم بپردازد.

آرزو ولایی مدیر آموزش ضمن خدمت کارکنان آسایشگاه، هدف از اقدام آموزشی را اینچنین تشریح کرد : آشنایی بیشتر فراگیران و ارتقاء دانش سطح مدیریت پسماند بویژه پسماند های پزشکی، از اهداف اصلی این همایش دوروزه بود.

ولایی افزود : چارچوب های تعریف شده شامل آشنایی بیشتر با حفظ محیط زیست، اکولوژی صنعتی، شناخت مبانی حقوقی مدیریت پسماند و تکنولوژی پسماندهای پزشکی است که می تواند نقشی سازنده در دانش افزایی مسئولین بخش ها داشته باشد.

مدیر آموزش ضمن خدمت مرکز علمی کاربردی کهریزک تأکید کرد : از هر فرصت و ظرفیتی برای بالابردن دانش همکاران در آسایشگاه استفاده خواهیم کرد تا نتیجه این آموزش ها را در بهبود وضعیت سلامت و زندگی مددجویان تحت پوشش کهریزک شاهد باشیم.