88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

در این دوره از جلسات تئوری و عملی، بیش از ۹۰ نفر از کارکنان واحد پرستاری، آموزش های لازم جهت اطفا حریق احتمالی را زیر نظر کارشناسان آتش نشانی دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با حضور کارشناسان آتش نشانی از منطقه ۷ عملیاتی، آموزش اطفا حریق کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک در دستور کار قرار گرفت.

آرزو ولایی مدیر امور فرهنگی مرکز علمی کاربردی کهریزک در این زمینه اظهار داشت : طی هماهنگی به عمل آمده با مهندس هلالی، معاون اجتماعی سازمان آتش نشانی و در دوروز متوالی، کارشناسان آن حوزه به آسایشگاه خیریه کهریزک آمدند تا آموزش های لازم در استفاده از کپسول های آتش نشانی، وسایل ایمنی و نحوه مواجهه با آتش سوزی احتمالی را ارائه نمایند.

ولایی با بیان اینکه در این دوره کارکنان واحد پرستاری تحت آموزش قرار گرفتند، گفت : بیش از ۹۰ نفر از کارکنان جدید واحد پرستاری که تاکنون در هیچ یک از کلاس های آموزشی آتش نشانی شرکت نکرده بودند، در این دوره حاضر شدند تا در زمان حریق احتمالی، توانایی لازم جهت حفاظت از جان مددجویان بخش های مختلف بستری را داشته باشند.

مسئول آموزش ضمن خدمت مرکز علمی کاربردی کهریزک در پایان تأکید کرد : این آموزش ها در سطح موسسه خیریه کهریزک برگزار می شود و کلیه کارکنان موسسه در طول سال از این آموزش های مهم بهره مند خواهند شد.

در سال گذشته و به همت سازمان آتش نشانی، نزدیک به ۳۰۰ نفر از کارکنان موسسه خیریه کهریزک آموزش های لازم جهت اطفا حریق و نحوه مواجهه احتمالی با هرگونه آتش سوزی را دریافت کردند.