88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

عقد تفاهم نامه همکاری و استفاده از امکانات آموزشی مرکز علمی کاربردی کهریزک برای تربیت نیروی انسانی ماهر، در دستور کار طرفین قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در پی دیدار دکتر فرشید الازمنی معاون اجرایی نظام پرستاری استان تهران از آسایشگاه خیریه کهریزک و امکانات بالقوه مرکز علمی کاربردی، تعامل سازنده علمی و آموزشی طرفین در دستور کار قرار گرفت.

دکتر الازمنی برگزاری دوره های آموزشی کمک پرستاری در این مرکز را نخستین گام همکاری عنوان و تصریح کرد : با نظارت و راهبری اساتید برتر سازمان نظام پرستاری و با استفاده از امکانات وسیع موسسه خیریه کهریزک، تربیت نیروی انسانی ماهر می تواند حاصل این همکاری باشد.

وی با اشاره به امکانات آموزشی موجود در مرکز علمی کاربردی کهریزک نیز گفت : توانمندی های فعلی فراتر از انتظار است و انگیزه انتقال دانش و تجربیات علمی در این مرکز بصورت جدی پیگیری می شود.

دکتر الازمنی افزود : امیدواریم این همکاری، الگوی مناسبی برای استان تهران و اشاعه این روش برای کل کشور باشد.

معاون اجرایی سازمان نظام پرستاری استان تهران، امضاء تفاهم نامه همکاری بین دو طرف را مورد تأکید قرار داد و گفت : هدف نهایی از این همکاری، آموزش دوره هایی با صلاحدید اساتید دو طرف و با رویکرد کمک پرستاری در سالمندان و معلولین است که مطمئن هستیم نتایج ملموس و قابل اتکایی را به دنبال خواهد داشت.

گفتنی است در حال حاضر، بیش از ۱۰ میلیون نفر از سالمندان و معلولین در سراسر کشور نیاز به دریافت خدمات کمک پرستاری دارند.