88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

به همت مرکز علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک، دومین رویداد شتاب (استارتاپی) مجازی در حوزه توانبخشی در روز 17 شهریور ماه، در محل موسسه خیریه کهریزک برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، در تیر ماه سال جاری از طرف واحد پژوهش مرکز علمی کاربردی آسایشگاه کهریزک فراخوانی جهت رویداد شتاب در حوزه توانبخشی صورت پذیرفت و بیش از 17 طرح برای این واحد ارسال گردید که در نهایت و از بین طرح های ارسالی، 3 طرح مورد پذیرش قرار گرفت.

دکتر حسن احمدی مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک و رئیس مرکز علمی کاربردی این مرکز، در حاشیه ی این رویداد بر ضرورت پویایی قشر دانشجو تاکید کرد و فعالیت های مرکز را در حوزه توانبخشی پیشرو دانست.

وی با تشکر از داوران این رویداد که از ابتدای کار طرح های ارسالی را رصد کرده و داوری نمودند، اظهار امیدواری کرد تا روزی طرح های ارسالی بتوانند در حوزه ی توانبخشی گره از کار توانخواهان باز کنند.

دکتر احمدی هدف برگزاری این رویداد را گره زدن ایده های نو در حوزه ی توانبخشی، با توانمندی های آسایشگاه کهریزک در این حوزه دانست تا بتوان از ایده های نو و جوان بهره جست و با حمایت آسایشگاه کهریزک، مراکز رشد و فناوری و پارک های علمی و فناوری، این ایده ها را به مرحله ی تولید رساند.

شایان ذکر است شرکت کنندگانی که طرح های آنها به عنوان 3 طرح منتخب برگزیده شده بود، توضیحات لازم در خصوص طرح های خود را ارائه نمودند و هئیت داوران پس از استماع این دفاعیات نظرات خود را در جهت بهبود طرح ها عنوان کردند.

در این رویداد 3 طرح برگزیده مربوط به دکتر مجتبی عباسی با موضوع ارزیابی سلامت جسمانی و روانی پرسنل توانبخشی، دکتر فرناز چراغی فر با موضوع طراحی مدل بومی معماری بخش های گوناگون آسایشگاه کهریزک و دکتر سمیرا سنگی با موضوع طراحی پازل توانبخشی عصبی- عضلانی، هیجانی- شناختی در سالمندانی که دچار آسیب مغزی شده اند مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفت.