88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

در3 روز برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب و کنترل خشم ، دانشجویان مرکز علمی – کاربردی اسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک با آسیب های اجتماعی ناشی از این دو معضل بزرگ جامعه آشناتر می شوند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با همکاری معاونت اجتماعی ناجا و به همت امور فرهنگی و پژوهش مرکز علمی – کاربردی کهریزک ، نمایشگاه عکس در دو موضوع عفاف و حجاب و کنترل خشم در این مرکز برپاشد .

 

آرزو ولایی مدیر فرهنگی امور دانشجویی این مرکز ، با تاکید بر آشنایی بیشتر دانشجویان با این معضلات اجتماعی گفت :

منشأ بسیاری از آسیب های اجتماعی در جامعه کنونی بد حجابی و خشم رایج میان افراد است و ما بر آن هستیم تا با آموزش شناخت دقیق ریشه های این معضلات برای دانشجویان خود ، پیشگیری های لازم را در اذهان آنان زنده نگه داریم .

ولایی با برشماری جنبه های مثبت و فواید عفاف و حجاب در جامعه گفت :

علاوه بر افزایش شأن و منزلت اجتماعی زن در جامعه ، حفظ شخصیت انسانی وی نیز از اهداف عالیه حجاب است . عفاف و حجاب توجه افراد جامعه را از زیبایی ظاهری زن به دیگر قابلیت ها و توانایی های او معطوف نموده ، استعدادهای بالقوه اش را به عنوان یک انسان ارزشمند در جنبه های فردی نمایان می سازد .

ولایی مقابله با پدیده خشم و خشونت را هم یادآوری و تصریح کرد :

شناخت موقعیت های به وجود آورنده خشم ، نخستین گام در فراگیری مهارت کنترل خشم است . عوامل شناختی ، هیجان ، رفتارهای شخصیتی – زیستی و فیزیولوژیکی از جمله عوامل فردی خشم است . همچنین انکار و تکذیب فرد از سوی دیگران ، مواجهه فرد با امور ناخواسته و مغایر با میل و اهداف او و نیز تلخی شنیدن سخن حق از عوامل اجتماعی خشم به حساب می آید .

مدیر فرهنگی امور دانشجویی مرکز علمی – کاربردی کهریزک اظهار امیدواری کرد فراگیری اینگونه آموزشها ، گام های موثری در آینده شغلی و زندگی فرزندان جوان و آینده سازان جامعه بردارد.