88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

با مشارکت موسسه سلامت بنیان سپهر، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در مرکز علمی کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک در دستور کار قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک; در دیدار مدیر عامل موسسه سلامت بنیان سپهر از مرکز علمی کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در ۳ گرایش مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

دکتر اصغر دالوندی در نشست مشترک با دکتر فریبرز بختیاری قائم مقام مرکز علمی کاربردی کهریزک، درباره چگونگی تعاملات علمی دو مرکز اظهار داشت:

موسسه سلامت بنیان سپهر با اخذ مجوز از دانشگاه، این آمادگی را دارد تا با استفاده از ظرفیت و پتانسیل موجود در کهریزک، در مقطع کارشناسی ارشد و در ۳ گرایش سلامت یار، هنر در سالمندان و سرپرستی مراکز مراقبتی، اقدام به تربیت نیروی انسانی ماهر نماید.

دکتر دالوندی هدف از این تصمیم موسسه خود را اینگونه برشمرد:

تربیت نیروی انسانی حرفه ای در خدمت رسانی به سالمندان در مراکز مراقبتی، بیمارستان ها، منازل سالمندان و نیز اعزام به خارج از کشور مد نظر هیئت مدیره موسسه سلامت بنیان سپهر است که امیدواریم با تفاهم نامه همکاری بتوانیم شاهد برگزاری دوره های آموزشی مشترک باشیم.

دکتر طاهره نصرآبادی رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت مدیره موسسه سلامت بنیان سپهر نیز استفاده از تجربیات ارزشمند و میدان آموزش عملی در موسسه خیریه کهریزک را فرصتی مغتنم برای دانشجویان رشته های مرتبط با سالمندان ذکر کرد.

وی برگزاری رشته های مقطع دار به صورت مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز علمی کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک را از دیگر زمینه های همکاری دو دانشگاه دانست و بر ضرورت تفاهم بین دو بخش تاکید کرد.

در ابتدای این نشست، دکتر فریبرز بختیاری با تشریح فعالیت های این مرکز گفت:

از دیرباز و در مقاطع مختلف، به مقوله آموزش بویژه در کادر پرستاری اهمیت داده شده است.

از نیمه دوم سال ۹۶ با اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمی کاربردی، موفق به تأسیس این مرکز شدیم تا در دو مقطع کاردانی و کارشناسی اقدام به تربیت نیروی انسانی ماهر نماییم.

قائم مقام مرکز علمی کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک، نیاز جامعه و پتانسیل موجود در موسسه خیریه کهریزک با رعایت اصول و آرامش زندگی مددجویان را زمینه مساعدی برای تربیت نیروی انسانی حرفه ای عنوان و بر توسعه فعالیتهای علمی این مرکز تاکید کرد.

در پایان این نشست مقرر گردید تا موضوع فوق در جلسه هیات مدیره موسسه خیریه کهریزک مطرح و اقدامات مقتضی در نشست بعدی این هیات مورد بررسی قرار گیرد.