88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

دکتر حسن احمدی، مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک و رئیس مرکز علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک، در نشستی مشترک با دکتر حسینی نیا، ریاست دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، در خصوص  تعامل موسسه خیریه کهریزک و گسترش فعالیت های پژوهشی و شناسایی فضای کارآفرینی در حوزه ی سالمندان و معلولین، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، در این نشست، دکتر حسن احمدی ضمن ارائه ی توضیحاتی در خصوص تاریخچه ی موسسه خیریه کهریزک و پیشینه ی درخشان این مجموعه در حوزه ی سالمندان و معلولین، بر ضرورت گسترش فعالیت های مرکز علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک و دانشکده ی کارآفرینی تاکید نمودند.

 

در ادامه ی این نشست، دکتر حسینی نیا،  ریاست دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  با ارائه ی توضیحاتی در خصوص شناخت کلی از دانشکده و حوزه های فعالیت های آن، هدف از تعامل با موسسه خیریه کهریزک را گسترش فعالیت های پژوهشی و شناسایی فضای کارآفرینی در حوزه ی سالمندان و معلولین بیان نمودند.

در پایان این نشست، دو طرف  بر گسترش همکاری های فی مابین، برای هماهنگی جهت عقد تفاهم نامه مشترک در محورهای آموزش، پژوهش و خدمات کسب و کار به جامعه هدف، برگزاری وبینار برای اعضای هیات علمی دانشکده و آشنایی با فضای موسسه  خیریه کهریزک وهماهنگی جهت بازدید حضوری از کارگاه های توانبخشی و شناسایی فرصت های کسب و کار در موسسه تاکید شد.