88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

 نشست هم اندیشی کمیته ی پژوهشی موسسه خیریه کهریزک با حضور اعضای کمیته، در مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، در ابتدای این نشست گزارشی از عملکرد حوزه ی پژوهش و فناوری در سال 98 ارائه گردید و اعضای کمیته به طرح دیدگاههای مختلف، بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه های اجرایی واحد پژوهش و فناوری در سال 99 از جمله اجرای رویداد شتاب (استارتاپ) با موضوع توانبخشی یا محوریت مرکز نوآوری پرداختند.

در ادامه ی این نشست راهکارهای پیش رو در جهت گسترش فعالیت های پژوهشی کارکنان موسسه خیریه کهریزک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکثر اعضای کمیته  اظهار داشتند که ارزیابی های مستمر در حوزه پژوهش و فناوری می تواند فعالیت های آموزشی و پژوهشی را به سمت اهداف ترسیم شده سوق دهد تا با ساماندهی فعالیتهای پژوهشی که بستر آن با فراهم نمودن محیط مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق مهیا شده است، بتوان فرهنگ پژوهش را در کارکنان موسسه بیش از پیش گسترش داد.

در پایان جلسه مصوب گردید که با همکاری واحد ضمن خدمت موسسه، جهت آشنایی پرسنل با مفاهیم پژوهش و تحقیقات کاربردی دوره هایی در واحدهای تحت نظارت موسسه اجرا گردد.