88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

به همت مرکز علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک، اولین رویداد شتاب (استارتاپی) مجازی در حوزه توانبخشی در روز ۶ اسفند ماه، در محل آسایشگاه کهریزک برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، در آذر ماه سال جاری از طرف واحد پژوهش مرکز علمی کاربردی آسایشگاه کهریزک فراخوانی جهت رویداد شتاب در حوزه توانبخشی صورت پذیرفت و طرح های زیادی برای این واحد ارسال گردید.


در نهایت و از بین طرح های ارسالی، 3 طرح مورد پذیرش قرار گرفت.
دکتر سمیرا سنگی مدیر پژوهش مرکز علمی کاربردی آسایشگاه کهریزک در خصوص این رویداد گفت: 3 طرح برگزیده در حوزه ی توانبخشی، ارایه گردید و داوران، پس از بررسی این طرح ها، نظرات خود را عنوان‌ نمودند.
هدف از برگزاری این رویداد، گره زدن ایده های نو در حوزه ی توانبخشی، با توانمندی های آسایشگاه کهریزک در این حوزه است تا بتوان از ایده های نو و جوان بهره جست و با حمایت آسایشگاه کهریزک، مراکز رشد و فناوری و پارک های علمی و فناوری، این ایده ها را به مرحله ی تولید رساند.
در حاشیه ی این رویداد، دکتر خداد واحدی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق، مهندس غفاری معاونت فرهنگی و دانشجویی و مهندس سیروس کتانی مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه نیز حضور داشتند و ضمن قدردانی از رویداد شتاب صورت گرفته، از میثم عرب، دانشجوی برگزیده ی مرکز، که در پارالمپیک دانشجویی شرکت نموده بود ، قدردانی شد.