88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

با هدف آشنایی بیشتر با فرهنگ حفظ محیط زیست ، طرح کمربند سبز در محوطه پیرامونی مرکز علمی کاربردی کهریزک به اجرا در می آید .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در هفته منابع طبیعی و حفظ محیط زیست سالم ، تنی چند از دانشجویان و مدیران مرکز علمی کاربردی کهریزک با کاشت نهال زیتون ، بر اشاعه فرهنگ دوستی با طبیعت تأکید کردند .

آرزو ولائی مدیر امور فرهنگی مرکز علمی کاربردی کهریزک با اعلام این خبر ، افزود : مطابق تقویم فرهنگی دانشگاه و در این حرکت نمادین  به دانشجویان خود یادآوری کردیم که در کنار علم آموزی ، سطح تعهد خود به سلامت و حفظ محیط زیست را تقویت نمایند .

ولائی ارتقاء سطح فرهنگی دانشجویان را از دیگر اهداف این اقدام برشمرد و گفت : دانشجو باید بداند در جامعه ای می توان سالم زیست که احترام به فرهنگ ناب ایرانی _ اسلامی همواره در برنامه زندگی آحاد مردم ، جایگاه ویژه ای داشته باشد و او موظف است تا در این مسیر ، به یاری دیگر افراد جامعه بشتابد .

ولائی برگزاری وبینار علمی با موضوع حفظ محیط زیست را هم اینگونه تشریح کرد : این برنامه تلاش دارد تا با برگزاری کارگاه های آموزشی برای پرسنل و دانشجویان دیگر مراکز ، همکاری گسترده ای با دانشگاه علمی کاربردی تهران شرق در ارتقاء دانش محیط زیستی داشته باشد .

مدیر امور فرهنگی مرکز علمی کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک ، طرح کمربند سبز پیرامون این مرکز را، یادگاری زیبا برای آیندگان دانست که همواره در حفظ محیط زیست سالم در تلاش باشند .