88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

به استناد دستورالعمل ایجاد مراکز نوآوری و مراکز رشد دانشگاه جامع علمی کاربردی، و با هدف پیاده سازی و نهادینه کردن فرایند نوآوری از تولید ایده تا تجاری سازی و بازاریابی و توسعه بازار شرکت ها، مرکز نوآوری خدمات توانبخشی ویژه معلولین و سالمندان کهریزک، افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، با همکاری و تلاش ریاست دانشگاه علمی کاربردی واحد استان تهران شرق، جلسه ای به صورت ویدئو کنفرانس با حضور دکتر امید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی ، دکتر موسی زاده مدیر کل دفتر پژوهش و فناوری دانشگاه ، دکتر واحدی ریاست محترم واحد استانی تهران شرق و با حضور روئسای محترم مراکز علمی کاربردی، در روز چهارشنبه مورخ 31/2/99 در محل سالن اجتماعات واحد استانی برگزار گردید.
طی این مراسم، به استناد دستورالعمل ایجاد مراکز نوآوری و مراکز رشد دانشگاه ، ابلاغی از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و اخذ مجوز مربوطه، اداره پژوهش و فناوری اقدام به برگزاری مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری خدمات توانبخشی ویژه معلولین و سالمندان کهریزک نمودند .
با توجه به نقش آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک در کشور و در عرصه های بین المللی به عنوان یک الگو در حوزه ی خدمات سلامت به سالمندان و معلولین، با ایجاد مرکز نوآوری با موضوع توانبخشی در مرکز ضمن توسعه دانش بنیادی در این حوزه و به عنوان یک عامل ارتباط ساز بین دانشگاه و بازار میتوان شاهد به کارگیری روش های جدید درمانی مبتنی بر فناوری در این حوزه باشیم. از مزایای تاسیس مرکز نوآوری در مجموعه آسایشگاه میتوان به پیاده سازی و نهادینه کردن فرایند نوآوری از تولید ایده تا تجاری سازی و بازاریابی و توسعه بازار شرکت ها و همچنین اجرای پروژه های کارآفرینی جهت تدوین برنامه ی مداخلات جامع توانبخشی ویژه معلولین و سالمندان توسط اساتید و پژوهشگران و جذب سرمایه در مجموعه اشاره نمود.