88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

در مراسم معرفی برترین های عرصه پژوهش و فناوری در سطح استان تهران که با حضور مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار گردید ، از مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک، به عنوان مرکز برتر در حوزه پژوهش و فناوری " تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، با شروع فعالیت مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک، واحد پژوهش و فناوری این مرکز به عنوان متولی تربیت سرمایه انسانی پژوهشگر و فناور از طریق توسعه ظرفیت‌های مجموعه در حوزه ی کارآفرینی و فناوری فرهنگ‌سازی، توسعه قابلیت‌ها، شبکه‌سازی، کارآفرینی و تولید ایده در حوزه پژوهش و فناوری اقداماتارزشمندی را صورت داده است.

در این راستا و با توجه به فعالیت های این واحد در هفته ملی پژوهش و فناوری در سال 1398، در مراسم معرفی برترین های عرصه پژوهش و فناوری در سطح استان تهران که با حضور مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار گردید ، از ریاست این مرکز، دکتر حسن احمدی، به عنوان" مرکز برتر در حوزه پژوهش و فناوری " تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

این واحد به دنبال آن است که با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌خصوص اساتید و دانشجویان زمینه بسط پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای و تجاری‌سازی نتایج پژوهش را تا تحقق کامل اهداف مرکز پیگیری کند و موتور محرکه مرکز از طریق جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انجام پروژه‌های مشترک باشد.