88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارکنان حوزه درمان در روز داروساز گردهم آمدند تا از تلاش های یکسال گذشته همکاران خود در بخش تهیه و توزیع انواع داروهای مورد نیاز بخش های بستری، قدردانی کنند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ پنجم شهریور مصادف با روز داروساز برای همکاران پرتلاش این واحد، روزی متفاوت شد.

در این روز کارکنان حوزه درمان گردهم آمدند تا از تلاش های بی وقفه و مستمر همکاران داروخانه و بخش تفکیک داروهای اهدایی قدردانی نموده، فرارسیدن روز داروساز را تبریک بگویند.

دکتر پوران افتخاری مسئول فنی داروخانه با تشکر از همه همکاران حوزه درمان، اظهار داشت : هرآنچه  من و کارکنان بخش های داروخانه و تفکیک دارو انجام می دهیم، در واقع شرح وظایف ماست و تلاش داریم تا کوچکترین کاستی در این واحد احساس نشود.

افتخاری تصریح کرد : پیش بینی میزان و مقدار داروهای مورد نیاز بخش های مختلف بستری و تهیه آن، از عمده ترین مسئولیت های واحد داروخانه است، ضمن آنکه دقت کافی و تحویل به موقع دارو به درخواست های ارسالی و نیز سایر مراجعه کنندگان همواره باید در برنامه کاری همکاران لحاظ شود.

مسئول فنی داروخانه آسایشگاه اطمینان خاطر داد از این پس نیز با جدیت تمام در انجام وظایف خود کوشش خواهیم کرد تا شاهد حداقل کمبود داروهای مورد احتیاج بخش های مددجویان نباشیم.