88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

۲۵ نیروی متخصص و آموزش دیده، وظیفه ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک را به صورت داوطلبانه عهده دار هستند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ به مناسبت فرارسیدن روز دندانپزشک، از خدمات ارزشمند کارکنان داوطلب خدمت در واحد دندانپزشکی تجلیل شد.

دکتر شروان شعاعی مسئول فنی دندانپزشکی آسایشگاه، کلیه خدماتی که توسط خود و سایر همکاران وی انجام می شود را وظیفه انسانی و اجتماعی دانست که بر دوش آنان گذاشته شده است.

وی با نگاهی به فعالیتهای واحد سلامت دهان و دندان نیز گفت : ۲۵ نیروی متخصص، بهداشتکار، بهداشتیار و پروتزکار در این واحد به وظایف تعریف شده خود عمل می کنند.

دکتر شعاعی با بیان اینکه تقریباً بیشتر درمان های تخصصی مددجویان در این بخش انجام می شود، افزود : در روش های پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان، بهداشتیاران نقش عمده ای را ایفاء می کنند. بهداشت روزانه دهان مددجویان، غربالگری، توزیع ملزومات، بیماریابی و در نهایت ارجاع بیماران به واحد دندانپزشکی از وظایف مهم همکاران توانمند ماست.

مسئول فنی دندانپزشکی تصریح کرد : عملکرد واحد ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان آسایشگاه خیریه کهریزک می تواند الگویی برای سایر مراکز نگهداری باشد و ما نیز درصدد هستیم تا با همکاری وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، این طرح را در سطح کشور به اجرا در آوریم.