88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

تحقق آرزوهای کوچک و بزرگ ، زیباترین خواسته هر انسانی  است و چه زیباست که زیر سایه درخت آرزوها، رؤیاهای معلولین جوان ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک محقق گردد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ درحرکتی نمادین و با همکاری مسئولین واحدهای امور اجتماعی ، روابط عمومی و سرای فرهنگی ، درخت آرزوها به زیباترین نحو ممکن تزئین و آماده استقبال از معلولین جوانی شد که آرزوهای کوچک و بزرگ خود را زیر سایه این درخت در دل‌های خود نجوا کنند.

گرچه میدانیم و عزیزان معلول نیز می‌دانند برآورده شدن رؤیاهای بزرگی چون رفع معلولیت ، بهبودی ناگهانی انواع بیماری‌ها و نیز آرزوهایی که دست‌نیافتنی است به ناگاه اتفاق نخواهد افتاد ، بااین‌حال آرزو ، بر امید به زندگی و انرژی مثبت فرد می افزاید .

گفتنی است در تجمع معلولین جوان و عزیزی که آرزوی برآورده شدن رؤیاهای زیبا خود را داشتند تنی چند از مسئولین ازجمله دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با حضوری مهرورزانه برای برآورده شدن همه خواسته‌های این عزیزان دعای خیر داشتند.